5. ročník – výuka

Postupně se zde budou objevovat další zadání pro domácí výuku a informace, jak některá vypracovaná zadání dopravit do školy. Opravené úkoly budou všem poskytovat zpětnou vazbu. Vzhledem k situaci bude vynecháno.

aktualizace 30. 3. 2020 (30. 3. – 3. 4. 2020)

5. ročník
30.3. 2020
Český jazyk
Procvičování přídavných jmen
Abys měl(a) kontrolu, jestli pracuješ správně, připravili jsme ti cvičení online:
https://learningapps.org/display?v=pdh7fn9vn20
https://learningapps.org/display?v=p2indgbe520
Opakování:
Pravopis podstatných jmen hravě – vypracuj str. 9 (je možné, že některé děti pracovaly ve škole rychleji a mají již hotovo)

5. ročník
31.3. 2020
Český jazyk
Vypracuj online cvičení:
https://learningapps.org/display?v=pc66ghee520
Až toto cvičení dokončíš a zkontroluješ si ho, udělej ho také v pracovním sešitě str. 25/8 (pouze doplňování písmen).
Pracovní sešit 25/9 – Vytvářej přídavná jména přivlastňovací rodu mužského, ženského a středního, vymýšlej k nim vhodná podstatná jména (např. Jirkův tatínek/Jirkova kytara/Jirkovo kolo)
Pracovní sešit 25/Promluvy

5. ročník
1. 4. 2020
Český jazyk
Procvičování koncovek přídavných jmen – udělej tato 3 cvičení:
https://www.pravopisne.cz/2016/06/koncovky-pridavnych-jmen-v-souhrnnem-cviceni-2-pravokviz-20/
https://www.pravopisne.cz/2015/03/pravopis-pridavnych-jmen-pravokviz-15/
https://www.pravopisne.cz/2016/07/koncovky-pridavnych-jmen-v-souhrnnem-cviceni-4-pravokviz-15/
Opakování:
Pravopis podstatných jmen hravě – vypracuj str. 10

5. ročník
2. 4. 2020
Český jazyk
Stupňování přídavných jmen
Učebnice str. 105 – pročti si růžový rámeček
Do školního sešitu si zapiš:
odkaz: Stupnovani_pridavnych_jmen
Procvič zde:
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_stupnovani1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_stupnovani2.htm

5. ročník
3. 4. 2020
Český jazyk
Stupňování přídavných jmen
Pracovní sešit 26/1 (přídavná jména: dospělá, báječná, drahá, příjemný, hloupá, dobré), 26/2
Procvičuj:
https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-stupnovani-pridavnych-jmen/649

5. ročník
30. 3. 2020
matematika
Tento týden nás čeká procvičování sčítání desetinných čísel v pracovním sešitě.
Strana 19 cvičení 11, 12, 13, 14.

5. ročník
31. 3. 2020
matematika
Pracovní sešit strana 20 cvičení 15,16,17.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

5. ročník
1. 4. 2020
matematika
Pracovní sešit strana 20 cvičení 18
https://learningapps.org/6761710

5. ročník
2. 4. 2020
matematika
Pracovní sešit strana 20, cvičení 19
Vyplň formulář a odešli zpět, stiskni Zobrazit skóre, uvidíš svůj výkon

5. ročník
30.3.-3.4.2020
přírodověda
UČ. str. 56 a 57 přečíst a projít si obrázky
PS str. 32
Zápis přiložený dokument: 5pr_3.4.2020dychacisoustava
Opakování přiložený dokument: 5pr_31.3.2020kostra
Pro zpestření možno zhlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE
https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s

5. ročník
30.3.-3.4.2020
anglický jazyk
Slovní zásobu si stále procvičuj z předchozího týdne 3B a 3C
Zápis do školního sešitu zde dokument: 5aj30.3.2020time
PS str. 16 a 17
V online učebnici: si vyhledej stranu 62 (hodiny) a procvič si ji.
https://www.mauthor.com/present/4570230475587584
Procvičit si i zde: 5aj_1.4.2020whattimeisit


aktualizace 23. 3. 2020 (23. – 27. 3. 2020)

5. ročník
23.3. 2020
Český jazyk
Učebnice str. 98/4 – pročíst
Do školního sešitu napsat zápis Zdvojení hlásek v přídavných jménech:
SOUBOR Zdvojeni.hlasek.CJ5
Pracovní sešit 17/6, 21/c (po vypracování si správnost kontroluj podle zápisu v sešitě)

5. ročník
24.3. 2020
Český jazyk
Do školního sešitu vypracuj cvičení:
SOUBOR Zdvojeni.hlasek.CJ5-PROCVIC
Učebnice str. 102/1 – přečti si text
Do školního sešitu napiš nadpis „Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích“ a vypracuj úkol z učebnice 102/1 b) Vyhledej přídavná jména, která odpovídají na otázku Čí? a zapiš je v 1.p. do čtyř sloupců podle učebnice. Zařaď i modře vytištěná slovní spojení.
Do barevného rámečku opiš růžový rámeček na str. 102 (Rod, případně životnost…..)

5. ročník
25.3. 2020
Český jazyk
Do školního sešitu skloňuj vzor matčin ve všech rodech:
SOUBOR Vzor_matcin
Pracovní sešit 22/1 (kontroluj podle zápisu v sešitě), 22/2

5. ročník
26.3. 2020
Český jazyk
Do školního sešitu skloňuj vzor otcův ve všech rodech:
SOUBOR Vzor_otcuv
Pracovní sešit 23/3 (kontroluj podle zápisu v sešitě), 23/4

5. ročník
27.3. 2020
Český jazyk
Pracovní sešit 24/5,6,7
Zkontroluj si podle klíče:
SOUBOR Klic.PS.str.24

5. ročník
23. 3. 2020
matematika
Tento týden nás čeká sčítání desetinných čísel. Ničeho se nebojte a určitě to zvládnete! 🙂
Je to stejné jak u přirozených čísel – sčítáme vždy jednotky s jednotkami, desetiny s desetinami, setiny se setinami.
Pečlivě se poslechni následující video – první část, druhou část – písemné sčítání si nech na zítra.
https://www.youtube.com/watch?v=sRZyO6dcWGs
Vzor
0,5 + 0,1 = 0,6 nula celá pět desetin plus nula celá jedna desetina rovná se nula celá šest desetin
3,4 + 0,6 = 4,0 tři celé čtyři desetiny + nula celá šest desetin rovná se čtyři celé nula desetin, protože šest desetin plus čtyři desetiny se rovná deset deseti a to je jeden celek = 1
Pozorně si prohlédni a přečti cvičení 1 na straně 101 v učebnici a červenou poučku.
Cvičení 2, 3, 4 si udělej do školního sešitu.

5. ročník
24. 3. 2020
matematika
Dnes si ukážeme, jak se desetinná čísla sčítají pod sebe. To bude teprve jednoduché!
V první části videa si zopakuj, co se dělalo, včera a v druhé části je postup pro písemné dělení.
https://www.youtube.com/watch?v=sRZyO6dcWGs
Hlavně si správně piš pod sebe desítky, jednotky, desetiny a setiny. Potom to bude stejné jako, když sčítáš pod sebe celá čísla, jen nesmíš zapomenout vyznačit desetinnou čárku mezi jednotkami a desetinami.
učebnice strana 101 cvičení 5
Učebnice strana 102 – červená poučka – přečíst důkladně.
Učebnice strana 102 cvičení 6 opiš do školního sešitu.

5. ročník
25. 3. 2020
matematika
Dnes budeme procvičovat sčítání desetinných čísel do pracovního sešitu – Desetinná čísla.
strana 17 cvičení 1, 2, 3

5. ročník
26. 3. 2020
matematika
pracovní sešit Desetinná čísla – procvičování
strana 18 cvičení 4, 5, 6, 7, 8

5. ročník
27. 3. 2020
matematika
Opakujeme písemné dělení – učebnice strana 102 cvičení 11 – první tři příklady vypočítej do sešitu.
pracovní sešit Desetinná čísla – strana 19 cvičení 10

5. ročník
23.-27.3.2020
anglický jazyk
Otevři odkaz: https://www.mauthor.com/present/4570230475587584 najdi si stranu 60 cv. 2 a pusť si poslech, procvič si také všechna předchozí cvičení z L3 až po stranu 60.
Procvič si slovní zásobu online, zaměř se také na poslech
https://quizlet.com/_88cphn?x=1qqt&i=2lsuxw
https://quizlet.com/_88cpxd?x=1qqt&i=2lsuxw
Zápis: 5aj23.3.2020pritomnycasprostyzapor
PS str. 14, 15 UČ str. 61 cv. 5 vypracuj do sešitu
Vypracuj do sešitu: 5aj25.3.2020pritomnycasprekladvet
Procvič si online dny v týdnu:
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-week
PS 67 – zapiš si slovní zásobu 3C, začni procvičovat zde: https://quizlet.com/_88cq94?x=1qqt&i=2lsuxw

5. ročník
23. 3. 2020-27. 3. 2020
Vlastivěda
Učebnice str. 10 – přečti si informace o našem kraji, potom pomocí internetu vyhledej zajímavá místa v našem okolí nebo místo, které jsi navštívil a napiš referát na téma: Jihočeský kraj.

5. ročník
23.- 27.3.2020
přírodověda
UČ str. 53, 54
Zápis: 5pr23.3.2020kostra
PS str. 31 cv. 1, 2, plus skládanka
Zhlédni: https://www.youtube.com/watch?v=wR0fRqRY0Ok&t=438s
Procvič si online: http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/kostra.htm
UČ str. 55
Zápis: 5př26.3.2020svalovasoustava
PS str. 31 cv. 3
Zhlédni: https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4
Procvič si online: http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/svaly.htm


aktualizace 18. 3. 2020 (16. – 20. 3. 2020)

5. ročník
18.3.2020
anglický jazyk
UČ. str. 60 cv. 1, 2
PS str. 12 celá
Procvič si slovní zásobu 3A, 3B.
Odkaz na učebnici AJ online – https://www.mauthor.com/present/4570230475587584 Zde můžeš sledovat videa, pouštět si poslechová cvičení, výslovnost slovíček a vyplňovat různá cvičení online.

5. ročník
19.3.2020
anglický jazyk
PS str. 13 celá
Přelož tato slovíčka do sešitu soubor: 5aj19.3.2020_slovnizasoba3a

5. ročník
19. 3. 2020
Vlastivěda
opakuj kraje ČR na slepé mapě, včetně krajských měst, opakuj řeky ČR na slepé mapě

5. ročník
20.3.2020
přírodověda
UČ. str. 52 – 53 přečíst a odpovědět na otázky v textu
PS str. 30 celá
Zápis: 5př20.3.2020_lidsketelo


5. ročník
16. 3. 2020
Vlastivěda
opakuj kraje ČR na slepé mapě, včetně krajských měst, opakuj řeky ČR na slepé mapě
učebnice str. 7-9 – přečíst si a zapsat zápis ze souboru 5VL_2020-3-16_kraje

5. ročník
16.3.2020
anglický jazyk
napiš si do slovníčku slovní zásobu 3B a začni se ji učit
zopakuj si pravidla přítomného času prostého PS str. 10
vypracuj PS str. 10 cv. 7, str. 11 cv. 8, 9

5. ročník
17.3.2020
přírodověda
UČ str. 51
PS str. 26
zápis do sešitu: 5pr17.3.2020_clovekjesoucastiprirody

5. ročník
16.3. 2020
Český jazyk
Pracovní sešit 19/9, 10, 11

5. ročník
17.3. 2020
Český jazyk
Pracovní sešit 19/12, 20/14, 20/15

5. ročník
18.3. 2020
Český jazyk
Pracovní sešit 20/16, 21/ a, b, d

5. ročník
19.3. 2020
Český jazyk
Učebnice 100/14 napište do školního sešitu slovní spojení v množném čísle
Pracovní sešit 77/ Válečná slepice – pouze doplnit vynechaná písmena

5. ročník
20.3. 2020
Český jazyk
Učebnice 100/15 do školního sešitu

5. ročník
16. 3. 2020
matematika
Porovnávání desetinných čísel – už jsme dělali, jen si zopakuj poučku na straně 96 – červené,
PS desetinná čísla strana 10

5. ročník
17. 3. 2020
matematika
opakuj si písemné dělení strana 96, cvičení 6 – tři příklady, napiš je do školního sešitu a na straně 97 ve cvičení 13 opakuj výpočet části zlomku – také napiš do školního sešitu

5. ročník
18. 3. 2020
matematika
Dnes přemýšlej nad těmito slovními úkoly – strana 97 cvičení 14 a 15 (pozor na předložku “o” znamená, že o to je to zlevněné!!!)
Strana 98 cvičení 20 napiš do školního sešitu

5. ročník
19. 3. 2020
matematika
Dnes si zopakuj výpočet obvodu a obsahu.
Napiš si do školního sešitu vzorečky pro obvod a obsah čtverce a obdélníku, nejdříve se podívej na připravená videa
Nakresli si jednoduchý plánek bytu – stačí 3 místnosti, napiš si, jak jsou dlouhé strany pokojů a vypočítej jejich obvody a obsahy (nákres dělej podle pravítka a obyčejnou tužkou)
https://www.youtube.com/watch?v=RMTEOCd99rA
https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ

5. ročník
19. 3. 2020
matematika
strana 99 cvičení 27, 28, 29 do školního sešitu
zapisuj čísla desetinným číslem – 358 cm = 3 m 58 cm = 3,58m (tři celé 58 setin metru)

=============

12. – 13. 3. 2020

5. ročník
12. 3. 2020
Český jazyk
Během následujících dvou týdnů si přečti jakoukoliv knihu. Na volný list papíru napiš její název, autora a stručný obsah knihy. Nakresli vhodnou ilustraci.
Učebnice 98/3 – 2 řádky: do školního sešitu napište přídavná jména, do závorky jejich druh (měkké/tvrdé)
Pracovní sešit 16/4, 17/5

5. ročník
12. 3. 2020
matematika
učebnice str. 94 cvičení 36 – ústně, cvičení 37 do školního sešitu
Rozklad desetinných čísel – poučka str. 94 – červené.
str. 94, cvičení 38 – narýsuj si do školního sešitu tabulku a doplň ji.
str. 94, cvičení 39, 40 opiš do školního sešitu

5. ročník
12. 3. 2020
vlastivěda
opakuj kraje ČR na slepé mapě, včetně krajských měst
nalep do sešitu a prostuduj mapu řek ČR: soubor 5VL_reky, poté procvičuj na slepé mapě a na webu:
řeky: http://www.modra-skola.cz/testy/ivz/4/vodstvo_cr/1.htm

5. ročník
12.3.2020
anglický jazyk
– PS str. 9 cv. 6
– opakování slovesa have got/has got: přelož tyto věty na papír (bude se odevzdávat)
Já mám knihu. On nemá sestru. My máme velký dům. Máš červenou fixu? Radek má knír. Veronika nemá brýle. Oni mají dlouhé tmavé vlasy.
– naučit se slovíčka 3A
– zápis přiložen v dokumentu: 5aj_pritomnycasprosty
– zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=pehB3Lu2BxM

5. ročník
13. 3. 2020
Český jazyk
Učebnice 99/7 do školního sešitu
Pracovní sešit 18/7, 18/8

5. ročník
13. 3. 2020
matematika
Desetinná čísla a jednotky délky.
učebnice str. 94 – červená poučka – přečíst
učebnice str. 95, cvičení 42/a, b, c, 43, 44 opiš do školního sešitu, cvičení 45 – ústně, cvičení 46 se zápisem do školního sešitu

5. ročník
13.3.2020
přírodověda
– přečíst si stranu 49
– zápis přiložen v dokumentu: 5pr_bezobratli
– projdi si všechny otázky z „OPAKOVACÍ KRABIČKY“ na str. 50
– zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=8x54KT0FVj4

 

Příspěvek byl publikován v rubrice základní škola. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *