GDPR – „Jihočeši“ (IX. 2022)

Informování o zpracování osobních údajů

podle zákona č.  110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění a obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) dovolte, abychom Vás informovali o tom,
že zpracováváme Vaše níže uvedené osobní údaje za níže uvedených podmínek:

Správce osobních údajů:

Název:     Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí

Adresa:   Staré Hobzí 35, 378 71 Staré Hobzí

Právní základ zpracování osobních údajů: plnění smlouvy podle GDPR
(čl. 6 odst. 1 písm. b)

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v rámci:

DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE (My v tom Jihočechy nenecháme I)

  • ŽADATEL (RODIČ, ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE)
    jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, kontaktní údaje (telefon, e-mail), číslo účtu
  • DÍTĚ, NA NĚŽ SE ŽÁDÁ PODPORA
    jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt dítěte
  • OSTATNÍ ČLENOVÉ SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI
    jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt

Součástí zpracování osobních údajů je předání osobních údajů poskytovateli dotace (Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice) – vyúčtování sloužící k prokázání oprávněnosti nároku na vyplacení dotace.

Délka zpracování osobních údajů jsou 3 roky od skončení podporované činnosti (tj. do 31.01.2026).