Kalendář akcí

WP_pruhleden 2023

Pohybové aktivity v tělocvičně
Vycházky – stopy zvířat, seznámení se životem zvířat v zimě
Pozorování přírody – jinovatka, sníh, skupenství vody
Zimní hrabiště


Už jsem čtenář – hry se slovy
Projekt „Podnebné pásy“ (5. ročník)
Projekt „Člověk a zdraví“ – prvouka (2. a 3. ročník)
Školní kolo AJ
Sportujme na sněhu (1. stupeň)