základní škola

1. stupeň – Dopravní dopoledne | Co dělají hasiči? (VI. 2024)

V úterý 25.6. jsme na 1. stupni měli dopravní dopoledne. Nejdříve si žáci ve třídách zopakovali dopravní teorii. Ve skupinkách plnili společně pracovní listy s úkoly. Připomenuli si povinnou výbavu jízdního kola, zopakovali dopravní značky.
V druhé části jsme šli na novou silnici v obci ke stavebním parcelám, kde není žádný provoz. Zde byly žáci z celého 1. stupně zařazeni do smíšených skupinek. Chodili po stanovištích a plnili úkoly. Například řešili dopravní testy, také testy ze zdravovědy.. Byli zkoušeni, zda znají dopravní značky. Také plnili praktické úkoly, prováděli ošetření některých zranění. V další části jezdili na kole slalom mezi kuželi.
Děkujme žákům, kteří své kolo nebo koloběžku ochotně půjčili spolužákům.

SDH Staré Hobzí
Žáky prvního stupně přijel seznámit s prací hasičů pan Jaroslav Novák, velitel zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Starém Hobzí. Dozvěděli se, že nejen hasí požáry, ale i zasahují při autonehodách, povodních nebo jiných přírodních katastrofách. Prohlédli si vše, co k tomu hasiči potřebují. Největším zážitkem bylo posezení v hasičském autě a stříkání proudnicí. Poté si děti opekly špekáčky na školní zahradě.

dopravní dopoledne
dopravní dopoledne

SDH Staré Hobzí
SDH Staré Hobzí