Zásady OOÚ – web

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách školy

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných ZŠ a MŠ Staré Hobzí, dále jen ZŠ a MŠ. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

ZŠ a MŠ plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují, URL adresy, ze kterých uživatelé na naše stránky přistupují, dále informace o použitém webovém prohlížeči a jeho verzi, operačním systému a jeho verzi.

ZŠ a MŠ neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete aktivně a dobrovolně, například prostřednictvím e-mailů, při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití Vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek ZŠ a MŠ, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a ZŠ a MŠ ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů ZŠ a MŠ dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.
Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost max. jeden rok.

S kým sdílíme Vaše údaje
S nikým.
Jak dlouho uchováváme vaše údaje
Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.
Jaké máte práva
Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o zaslání souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o výmaz veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.
Kam posíláme Vaše data
Nikam.
Sociální sítě – X (dříve Twitter) a Instagram
Pokud použijete odkaz na naše sociální sítě, budou požadovat vaše data dle svých zásad a pravidel.