Kalendář akcí

květen 2023

Vycházky – sledování počasí a jevů tohoto ročního období, květy stromů a keřů, květiny na louce a zahradě


Projekt architektura ve Starém Hobzí a okolí (6. – 7. ročník)
Ukončit sběr papíru a bylin (pom. kůra)
Dotazník drogy (2. stupeň)
Finanční gramotnost (1. – 5. ročník)