základní škola

Pasování prvňáčků na čtenáře (VI. 2024)

V pátek 21. 6. proběhlo v obecní knihovně slavnostní pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského jako završení jejich celoroční práce. Pasování provedl sám král Knihoslav a pomáhala mu princezna Abeceda. Děti přednesly básničky o knížkách, čtením vysvobodily pohádkové postavy, dostaly knihu z projektu Knížka pro prvňáčka, odznak a pamětní list, a nakonec složily čtenářský slib.
Přejeme jim hodně zábavy při čtení.