Základní škola – info

Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí (příspěvková organizace)
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu Pr, vložce číslo 311;
statutární orgán: ZMĚNA – Mgr. Jana Cvrčková, ředitelka školy – od 1.8.2012

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pracoviště Dačice; číslo účtu: 181405399/0300
IČO: 75001241 DIČ: CZ75001241
Adresa školy:
Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí

Staré Hobzí 35
378 71 Staré Hobzí
telefon: +420 603 873 039 (T-Mobile)
mail: skola.hobzi [to] dac.cz
Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí sdružuje tyto součásti:
▪ základní školu

▪ mateřskou školu
▪ školní družinu
▪ školní jídelnu

Informace o šk.roku 2017/2018
     
součást základní škola    
1. třída 1. ročník Mgr. Radka Čermáková
2. třída 2. ročník Mgr. Lenka Straková
5. ročník
3. třída 3. ročník Mgr. Veronika Strašáková
4. ročník
4. třída 6. ročník Mgr. Jitka Cvrčková
5. třída 7. ročník Mgr. Terezie Tesařová
6. třída 8. ročník Mgr. Helena Kessnerová
7. třída 9. ročník Ing. Blanka Michlová
vyučující bez třídnictví Mgr. Michaela Karásková  
Ing. Hana Loučná   
výchovná poradkyně Mgr. Jana Cvrčková  
ředitelka školy Mgr. Jana Cvrčková  
pedagogická asistentka Mgr. Terezie Tesařová  
Monika Rosolová  
Stanislava Melišíková  
asistentka OPVK Marta Šteflová  
počet žáků    
     
součást školní družina    
vychovatelky Monika Rosolová  
Stanislava Melišíková
počet žáků 42  
     
součást mateřská škola    
učitelka pověřená vedením MŠ Blanka Hanzlíková  
učitelka Ludmila Puchnarová  
asistentka OPVK Bc. Markéta Šindlerová  zastupuje Hana Bišofová
počet dětí    
     
provozní úsek    
součást školní jídelna    
vedoucí ŠJ Alena Schmierová  
kuchařka Zdeňka Neshybová  
kuchařka Ilona Kokoszková  
kuchařka Alena Schmierová  
počet strávníků (MŠ, ZŠ, cca   
cizí strávníci, MŠ Báňovice)  
     
ostatní provozní zaměstnanci  
školník Zdeněk Vodrážka  
uklízečka (ZŠ) Soňa Štibichová  
uklízečka (MŠ, ZŠ) Bc. Markéta Šindlerová  zastupuje

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *