Základní škola – info

Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí (příspěvková organizace)
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu Pr, vložce číslo 311;
statutární orgán: Mgr. Jana Cvrčková, ředitelka školy

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pracoviště Dačice; číslo účtu: 181405399/0300
IČO: 75001241 DIČ: CZ75001241
Adresa školy:
Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí

Staré Hobzí 35
378 71 Staré Hobzí
telefon: +420 603 873 039 (T-Mobile)
mail: skola.hobzi [to] dac.cz
Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí sdružuje tyto součásti:
▪ základní školu

▪ mateřskou školu
▪ školní družinu
▪ školní jídelnu

Informace o školním roku 2018/2019
součást základní škola
1. třída 1. ročník Mgr. Radka Čermáková
2. třída 2. ročník Mgr. Lenka Straková
3. ročník
3. třída 4. ročník Mgr. Jana Smrčková
5. ročník
4. třída 6. ročník Ing. Blanka Michlová
5. třída 7. ročník Mgr. Jitka Cvrčková
6. třída 8. ročník Mgr. Terezie Tesařová
7. třída 9. ročník Ing. Hana Loučná
vyučující bez třídnictví Mgr. Michaela Karásková
Mgr. Ivana Holcová
výchovná poradkyně Ing. Blanka Michlová
ředitelka školy Mgr. Jana Cvrčková
statutární ZŘŠ Mgr. Zbyněk Zeman
pedagogická asistentka Monika Kárová Vinklerová
Monika Rosolová
Stanislava Melišíková
asistentka OPVK Marta Šteflová
počet žáků 82
součást školní družina
vychovatelky Monika Rosolová
Stanislava Melišíková
počet žáků 42
součást mateřská škola
učitelka pověřená vedením MŠ Blanka Hanzlíková
učitelka Ludmila Puchnarová
asistentka OPVK
počet dětí 23
provozní úsek
součást školní jídelna
vedoucí ŠJ Alena Schmierová
kuchařka Zdeňka Neshybová
kuchařka Ilona Kokoszková
kuchařka Alena Schmierová
počet strávníků (MŠ, ZŠ, cca 160
cizí strávníci, MŠ Báňovice)
ostatní provozní zaměstnanci
školník Zdeněk Vodrážka
uklízečka (ZŠ) Soňa Štibichová
uklízečka (MŠ, ZŠ) Miroslava Ichnatyiková

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *