Základní škola – info

Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí (příspěvková organizace)
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu Pr, vložce číslo 311;
statutární orgán: Mgr. Jana Cvrčková, ředitelka školy

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pracoviště Dačice; číslo účtu: 181405399/0300
IČO: 75001241 DIČ: CZ75001241
Adresa školy:
Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí

Staré Hobzí 35
378 71 Staré Hobzí
telefon: +420 770 628 397
mail: skola.hobzi [to] dac.cz
Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí sdružuje tyto součásti:
▪ základní školu

▪ mateřskou školu
▪ školní družinu
▪ školní jídelnu
Řády součástí ZDE

Informace o školním roku 2019/2020
součást základní škola
1. třída 1. ročník Mgr. Radka Čermáková
2. třída 2. ročník Mgr. Jana Smrčková
3. třída 3. ročník Mgr. Lenka Straková
4. ročník
4. třída 5. ročník Mgr. Markéta Zichová
5. třída 6. ročník Mgr. Petra Bártů
6. třída 7. ročník Ing. Blanka Michlová
7. třída 8. ročník Mgr. Jitka Cvrčková
8. třída 9. ročník Mgr. Leona Čurdová
výchovná poradkyně Mgr. Jana Cvrčková
ředitelka školy Mgr. Jana Cvrčková
ZŘŠ Mgr. Zbyněk Zeman
pedagogická asistentka Monika Kárová Vinklerová
Monika Rosolová
Stanislava Melišíková
asistentka OPVK Mgr. Silvie Kolmanová
počet žáků 83
součást školní družina
vychovatelky Monika Rosolová
Stanislava Melišíková
počet žáků 42
součást mateřská škola
učitelka pověřená vedením MŠ Blanka Hanzlíková
učitelka Ludmila Puchnarová
asistentka OPVK od I. 2020
počet dětí 23
provozní úsek
součást školní jídelna
vedoucí ŠJ Miroslava Ichnatyiková
kuchařka Zdeňka Neshybová
kuchařka Věra Vesecká
kuchařka Miroslava Ichnatyiková
počet strávníků (MŠ, ZŠ, cca
cizí strávníci, MŠ Báňovice)
ostatní provozní zaměstnanci
školník Zdeněk Vodrážka
uklízečka (ZŠ) Ilona Malášková
uklízečka (MŠ, ZŠ) Ilona Kokoszková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *