Základní škola – info

Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí (příspěvková organizace)
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu Pr, vložce číslo 311;
statutární orgán: Mgr. Jana Cvrčková, ředitelka školy

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pracoviště Dačice; číslo účtu: 181405399/0300
IČO: 75001241 DIČ: CZ75001241
Adresa školy:
Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí

Staré Hobzí 35
378 71 Staré Hobzí
telefon: +420 770 628 397
mail: skola.hobzi [to] dac.cz
Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí sdružuje tyto součásti:
▪ základní školu

▪ mateřskou školu
▪ školní družinu
▪ školní jídelnu
Řády součástí ZDE

Informace o školním roku 2020/2021
součást základní škola
 1. třída 1. ročník Mgr. Radka Čermáková
 2. třída 2. ročník Mgr. Naďa Vaňková
3. ročník
 3. třída 4. ročník Mgr. Markéta Zichová
 4. třída 5. ročník Mgr. Markéta Zichová
 5. třída 6. ročník Mgr. Silvie Kolmanová
 6. třída 7. ročník Mgr. Leona Čurdová
 7. třída 8. ročník Ing. Blanka Michlová
 8. třída  9. ročník  Mgr. Jitka Cvrčková
 vyučující bez třídnictví Mgr. Ivana Papežová
 asistent pedagoga Alena Součková
 asistent pedagoga Monika Lahodná
 školní asistent – EU Mgr. Silvie Kolmanová
 výchovná poradkyně Mgr. Jana Cvrčková
 metodik prevence Ing. Blanka Michlová
 zástupce ředitelky Mgr. Z. Zeman
 ředitelka školy Mgr. J. Cvrčková
 počet žáků 73
 uvádějící učitelka – Mgr. R. Čermáková (p.uč. Vaňková)
 uvádějící učitelka – Ing. B. Michlová (p.uč. Papežová)
součást školní družina
 vychovatelky Monika Lahodná
Stanislava Melišíková
 počet žáků 42
součást mateřská škola
 učitelka pověřená
vedením MŠ
Blanka Hanzlíková
 učitelka
učitelka
Bc. Dana Puchnarová
Ludmila Puchnarová
 školní asistent EU Bc. Markéta Šindlerová
 asistent pedagoga Monika Kárová Vinklerová
 počet dětí 27
provozní úsek
součást školní jídelna
 vedoucí ŠJ Lucie Kalábová
 kuchařka Zdeňka Neshybová
 kuchařka Věra Vesecká
 kuchařka Lucie Kalábová
 počet strávníků (MŠ, ZŠ, cizí
strávníci, MŠ Báňovice)
cca 160
ostatní provozní zaměstnanci
 školník Zdeněk Vodrážka
 uklízečka (ZŠ) Ilona Malašková
 uklízečka (MŠ, ZŠ) Miroslava Ichnatyiková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *