Základní škola – info

Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí (příspěvková organizace)
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu Pr, vložce číslo 311;
statutární orgán: ZMĚNA – Mgr. Jana Cvrčková, ředitelka školy – od 1.8.2012

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pracoviště Dačice; číslo účtu: 181405399/0300
IČO: 75001241 DIČ: CZ75001241
Adresa školy:
Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí

Staré Hobzí 35
378 71 Staré Hobzí
telefon: +420 603 873 039 (T-Mobile)
mail: skola.hobzi [to] dac.cz
Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí sdružuje tyto součásti:
▪ základní školu

▪ mateřskou školu
▪ školní družinu
▪ školní jídelnu

Informace o šk.roku 2017/2018
součást základní škola
1. třída 1. ročník Mgr. Radka Čermáková
2. třída 2. ročník Mgr. Lenka Straková
5. ročník
3. třída 3. ročník Mgr. Veronika Strašáková
4. ročník
4. třída 6. ročník Mgr. Jitka Cvrčková
5. třída 7. ročník Mgr. Terezie Tesařová
6. třída 8. ročník Mgr. Helena Kessnerová
7. třída 9. ročník Ing. Blanka Michlová
vyučující bez třídnictví Mgr. Michaela Karásková
Ing. Hana Loučná (od 1.3.2018
zastupuje Mgr. H. Kessnerovou)
výchovná poradkyně Mgr. Jana Cvrčková
ředitelka školy Mgr. Jana Cvrčková
pedagogická asistentka Monika Kárová Vinklerová (od 1.3.2018)
Monika Rosolová
Stanislava Melišíková
asistentka OPVK Marta Šteflová
počet žáků
součást školní družina
vychovatelky Monika Rosolová
Stanislava Melišíková
počet žáků 42
součást mateřská škola
učitelka pověřená vedením MŠ Blanka Hanzlíková
učitelka Ludmila Puchnarová
asistentka OPVK Bc. Markéta Šindlerová  zastupuje Hana Bišofová
počet dětí
provozní úsek
součást školní jídelna
vedoucí ŠJ Alena Schmierová
kuchařka Zdeňka Neshybová
kuchařka Ilona Kokoszková
kuchařka Alena Schmierová
počet strávníků (MŠ, ZŠ, cca
cizí strávníci, MŠ Báňovice)
ostatní provozní zaměstnanci
školník Zdeněk Vodrážka
uklízečka (ZŠ) Soňa Štibichová
uklízečka (MŠ, ZŠ) Bc. Markéta Šindlerová  zast. Miroslava Ichnatyiková

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *