Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí
Informace o školním roku 2023/2024
     
součást základní škola  
 1. třída 1. ročník Mgr. Radka Čermáková
 2. třída 3. ročník Mgr. Naďa Vaňková
2. ročník
 3. třída 4. ročník Mgr. Markéta Zichová
 4. třída 5. ročník Mgr. Markéta Zichová
 5. třída 6. ročník Mgr. Leona Čurdová
 6. třída 7. ročník Mgr. Sylvie Muselová
 7. třída 8. ročník Ing. Blanka Michlová
 8. třída 9. ročník Mgr. Silvie Kolmanová
 vyučující bez třídnictví Mgr. Michaela Karásková  
Bc. Markéta Šindlerová  
Monika Lahodná  
 asistent pedagoga Alena Součková  
Stanislava Melišíková  
   
 školní asistent – EU Bc. Markéta Šindlerová  
 výchovná poradkyně Mgr. Jana Cvrčková  
 metodik prevence Mgr. Leona Čurdová  
 zástupce ředitelky Mgr. Z. Zeman  
 ředitelka školy Mgr. J. Cvrčková  
 počet žáků 80 (+ 4 individuální  vzdělávání)  
     
součást školní družina  
 vychovatelky Monika Lahodná  
Stanislava Melišíková
 počet žáků 42  
     
součást mateřská škola  
učitelka pověřená Blanka Hanzlíková  
vedením MŠ
 učitelka Bc. Martina Brůžková  
 školní asistent EU Bc. Markéta Šindlerová  
 počet dětí 17  
     
provozní úsek  
součást školní jídelna  
 vedoucí ŠJ Vendula Soukupová  
 kuchařka Zdeňka Neshybová  
 kuchařka Věra Vesecká  
 kuchařka Vendula Soukupová  
 počet strávníků (MŠ, ZŠ, cizí cca 135  
strávníci, MŠ Báňovice) (25 cizích strávníků - obědy)
 
ostatní provozní zaměstnanci  
 školník Zdeněk Vodrážka  
 uklízečka (ZŠ) Ilona Malášková  
 uklízečka (MŠ, ZŠ) Elena Vidiščevová