Kritéria pro přijímání dětí

Kritéria pro přijímání dětí
do Mateřské školy při ZŠ a MŠ Staré Hobzí
pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Staré Hobzí stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje dětem zpravidla ve věku od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených níže. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 1. K povinnému předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku pěti let.
  5 bodů
 2. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2024/2025 dosáhnou nejméně čtvrtého roku.
  4 body
 3. K předškolnímu vzdělávání mohou být dále přijímány děti tříleté, případně dvouleté.
  1-2 body
 4. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu pro spádovou mateřskou školu Staré Hobzí
  3 body
 5. Opakované podání žádosti
  1 bod

V případě shody bodů použije ředitelka následující doplňující kritéria:

 • Sociální potřebnost dítěte
 • Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Zaměstnanost rodičů doložená potvrzením
 • Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

Staré Hobzí 7. 9. 2023