základní škola

Elektronická žákovská knížka

aktualizace 20.10.2021
Vážení rodiče,
na Váš mail byl doručen PIN pro registraci Vašich dětí.
Zaregistrujte je nebo na jejich registraci dohlédněte, děkujeme.
Jejich možnosti v aplikaci jsou jiné (např. se nemohou omluvit).
Proto nesmí znát Vaše přístupové údaje (heslo) do ŠoL.


Vážení rodiče,
ZŠ a MŠ Staré Hobzí, součást základní škola, od zahájení tohoto školního roku používá elektronickou třídní knihu (TK) a žákovskou knížku (ŽK).
Jsou to další funkcionality informačního systému Škola on line (ŠoL), který naše škola již roky využívá.
Nyní bude Vám i Vašim dětem zpřístupněno užívání té části systému, který je určen pro rodiče a žáky.
Na mailové adresy, které jste škole sdělili, Vám bude doručen PIN a návod, jak se do systému zaregistrovat, resp. jak zaregistrovat děti.
V následujícím týdnu (18. – 24. 10. 2021) prosím registraci proveďte.

Níže jsou některé potřebné odkazy (vč. jejich textové podoby)
zahájení registrace do ŠoL
https://aplikace.skolaonline.cz/RegistraceUziv/App/KRU001_PodminkyUzivani.aspx

přihlášení do ŠoL
https://www.skolaonline.cz/Aktuality.aspx

příručka systému ŠoL
on-line verze
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/dokumentace/KS/verejnost/
PDF verze
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/dokumentace/KS/verejnost/prirucka.pdf

V prvním kroku registrace musíte uvést své skutečné jméno a příjmení, dále pak PIN (byl Vám zaslán mailem).
Registrace je ověřována i pomocí CAPTCHA (na rozdíl od příkladu v příručce bude zřejmě obrázkový).
V dalším kroku si zvolíte přihlašovací údaje – jméno a heslo.
Žádáme Vás, abyste jako uživatelské jméno zvolili své JmenoPrijmeni (např. Jiří Vopršálek zvolí JiriVoprsalek).
Jednak se předejde případným problémům v přihlašování, jednak si údaj snadno zapamatujete (nebo Vám kterýkoliv jiný uživatel snadno napoví).
Stejný postup prosím zvolte i u svých dětí. Děkujeme.
Registraci doporučujeme provést pomocí počítače.

ŠoL můžete využívat na počítači (pomocí webového prohlížeče) i chytrých telefonech (pomocí aplikace).
Umožní Vám sledovat klasifikaci, omlouvat absenci Vašeho dítěte, komunikovat se školou atd.
V případě jakýchkoliv problémů se obracejte na telefonní číslo 770 628 397 nebo mail ezk@skolahobzi.cz (bude funkční od 18. 10. 2021).

Mgr. Zbyněk Zeman