základní škola

Závěr roku v 2. a 3. ročníku (VI. 2024)

Prvouka
V červnu jsme v prvouce pracovali na posledním třídním projektu „Herbář“.
Na vycházkách do přírody jsme v průběhu května a června s pomocí atlasu poznávali rostliny. Některé jsme nasbírali, ve třídě se naučili, jak je správně vylisovat. Potom jsme je nalepili na listy pevného papíru a označili názvem.
Také doma děti vytvářely svůj herbář. Všem se práce podařila.
Na úplný závěr školního roku jsme opakovali učivo a ve skupinkách hráli zábavné kvízy.
Český jazyk
V českém jazyce děti procvičovaly vyjmenovaná slova v komiksu s Albi tužkou. Hráli kolektivní hru s názvem Ypsilonie.
Tělocvik
V tělesné výchově jsme v průběhu roku plnili sportovní disciplíny v soutěži „Olympijský diplom“ a „Olympijský odznak“. Za odměnu děti dostaly pěkné diplomy, ve kterých byly zhodnoceny jejich výkony. Někteří borci získali za své výkony pěkné stříbrné nebo bronzové odznaky.

prvouka
čeština
tělocvik