základní škola

Akce pro předškoláky | Výuka v 1. ročníku | Pohádka pro MŠ (II. 2024)

Putování s včelkou
To byl název zábavného odpoledne pro předškoláky, kteří jako pilné včelky plnili úkoly a sbírali kytičky. Nejvíce se jim líbila překážková dráha, obtahovací úkoly na interaktivní tabuli a počítání s robotickou včelkou. Také si včelku vyrobili a poskládali. Nakonec dostali sladkou odměnu.

Výuka v 1. ročníku
V únoru jsme kromě čtení, psaní a počítání v prvouce malovali svůj denní režim, ve výtvarné výchově ztvárnili první rozkvetlé sněženky, v pracovních činnostech programovali robotické včelky a nakonec si vyrobili roboty z papírových krabic. Děti tyto tvořivé činnosti velice bavily.

Pohádka O rukavičce
Děti ze 2. a 3. ročníku nazkoušely pohádku O rukavičce. Nejdříve v pracovních činnostech velikou rukavici společně vyrobily a nakreslily. Ve výtvarné výchově namalovaly masky zvířátek.
Pohádku zahrály dětem ze školky. Po pohádce si společně zatančily.