základní škola

Výuka – VV 4. a 5. | Fyzika 5. a 7. | AJ 3. (II. 2024)

Techniky tisku (4. a 5. ročník)
Ve výtvarné výchově jsme si ve 4. a 5. ročníku v letošním školním roce vyzkoušeli již několik technik tisku. Na podzim jsme z přírodnin vyráběli štětce a jimi pak zkoušeli malovat a otiskovat jejich strukturu. V období masopustu jsme zase technikou papírotisku tvořili masky podle vlastních návrhů. A jeden z posledních způsobů tisku vznikl za pomoci barvy, špachtle a houbičky, kterými jsme tvořili základy středověkého hradu. Vzniklou barevnou stopu jsme pak dokreslovali linerem.

Společná fyzika sedmáků a páťáků
Ve své hodině fyziky zorganizovali žáci sedmého ročníku soutěž pro mladší spolužáky z prvního stupně. Děti obstály ve znalosti měřících přístrojů a jednotek fyzikálních veličin, vyzkoušely si například měření hmotnosti, objemu, teploty a síly. Teď už se nemusí páťáci bát nového předmětu, který je v příštím školním roce na druhém stupni čeká.

Mé tělo
Angličtina ve 3. ročníku