Školní řády, ostatní řády

WP_pruh
ZŠ – řád od 1. 9. 2022
Znění školního řádu ZŠ (*.pdf) stahujte ZDE.


MŠ – školní řád 2017
Školní řád (*.pdf) stahujte ZDE
Dodatek č. 1 školního řádu 1. 9. 2019 (*.pdf) stahujte ZDE


ŠD – řád od 1. 9. 2022
Vnitřní řád (*.pdf) stahujte ZDE

ŠJ – řád od 1. 9. 2021 (nové)
Vnitřní řád (*.pdf) stahujte ZDE