4. ročník – výuka

Postupně se zde budou objevovat další zadání pro domácí výuku a informace, jak některá vypracovaná zadání dopravit do školy. Opravené úkoly budou všem poskytovat zpětnou vazbu. Vzhledem k situaci bude vynecháno.

aktualizace 29. 3. 2020 (30. 3 – 3. 4. 2020)

4. ročník
30. 3. 2020
Český jazyk
Dneska si zopakuj pádové otázky. Do školního sešitu (nezapomeň psát datum)
vyskloňuj podstatné jméno mrkev v čísle jednotném i množném.
http://www.superskolak.cz/cesky-jazyk/padove-otazky-procvicovani/

4. ročník
30. 3. 2020
Vlastivěda
Pracovní sešit strana 4/1, 2, 3, pomůže ti učebnice na str. 4

4. ročník
31. 3. 2020
Matematika
Připomeneme si také trochu geometrii, rýsovat můžeš do školního sešitu. Nevadí, že tam jsou řádky.
Učebnice strana 35/2 – rýsuj přesně podle zadání, přečti si oranžové věty pod zadáním a zapiš vzájemnou polohu přímek m a n ( jsou rovnoběžné nebo kolmé?).
Nezapomeň, rýsujeme ostrou tužkou!

4. ročník
1. 4. 2020
Český jazyk
Tato podstatná jména si napiš do sešitu pod sebe a urči u každého rod, číslo, pád a vzor.
Na židli, po polích, na ohništi, bez chyby, před školami, pod koly, bez mrkve
(vzor: na židli – rod ženský, číslo jednotné, 6.pád, vzor růže)

4. ročník
2. 4. 2020
Matematika
Učebnice strana 101/2 – zápis, výpočet (písemně pod sebe), odpověď
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/vlakova-souprava/priklady1.htm

4. ročník
3. 4. 2020
Český jazyk
V učebnici na straně 82/9 si přečti celé cvičení. Vyber si čtyři tučně vytištěná slova (to jsou slova přejatá z jiných jazyků, ale my je běžně používáme) a do sešitu vysvětli jejich význam. Pomůže ti internet, encyklopedie ….).

4. ročník
3. 4. 2020
Matematika
Zopakuj si jednotky času – Učebnice str. 98/2 – do sešitu. Všimni si růžové tabulky v pravém horním rohu, ta ti pomůže.
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-casu

4. ročník
31.3. 2020
Anglický jazyk
Pokusíme se, abys při učení doma nejen četl a psal, ale také poslouchal a mluvil. Proto budeme postupně vytvářet online cvičení, která nám s tím pomohou. Dnes si je vyzkoušíš. Pomohou ti také s řešením úkolů v pracovním sešitě.
Opakuj slovní zásobu My town:
https://learningapps.org/9815527
Přiřazuj a hlasitě opakuj:
https://learningapps.org/display?v=pc7tztu1a20
Vylušti křížovku:
https://learningapps.org/9815920
Procvič si slovní zásobu Space school:
https://learningapps.org/6931548
Učebnice str. 36 pokus se přiřadit obrázky k větám – tady je online cvičení, které ti pomůže:
Věty poslouchej a nahlas čti.
https://learningapps.org/display?v=pyowgc24j20
Pracovní sešit 36/5 – jsou zde velmi podobné věty jako v učebnici (str.36), doplň do textu chybějící slovíčka

4. ročník
2. 4. 2020
Anglický jazyk
Procvičuj časové údaje – přiřazuj zvuk a hlasitě opakuj:
https://learningapps.org/display?v=pvdxk229c20
Přiřazuj a hlasitě opakuj:
https://learningapps.org/display?v=p4jj5svij20
Pracovní sešit 36/6 Doplň podle předchozího cvičení text o své škole a nakresli obrázky


aktualizace 26. 3. 2020 (23. – 27. 3. 2020)

4. ročník
1.4.2020
přírodověda
Opakování – odpověz na následující otázky do sešitu, pracuj s učebnicí od strany 6 po stranu 9. Zde najdeš správné odpovědi.
Otázky:
1. Do jakých základních 3 skupin dělíme živé organizmy?
2. Jaké rostliny jsou zdrojem kyslíku?
3. Vyjmenuj základní životní podmínky živých organizmů (5).
4. Jak dělíme živočichy podle potravy (3)? Uveď ke každému 3 příklady.
5. Jak nazýváme rostliny, které člověk sám vysazuje (2)? Uveď 3 příklady.
6. Kteří živočichové se vyskytují v okolí lidských obydlí? Uveď 4 – 5 příkladů.
7. Mezi tzv. KULTURNÍ ROSTLINY patří (5)?
8. Popiš jednoleté rostliny.
9. Popiš dvouleté rostliny.
10. Popiš vytrvalé rostliny.
K otázkám 8 až 10 nakresli příklad jedné rostliny.


4. ročník
23.3.2020
český jazyk
učebnice str. 88/3a 5 řádků – opiš a zdůvodni pravopis do školního sešitu
PS str. 8/3a
můžeš procvičovat na tomto odkazu „nová škola“ a na TV pořad UčíTelka každý den
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.html

4. ročník
23.3.2020
matematika
učebnice str.102/12 – zbývající 2 př., 102/13 – vypracuj do školního sešitu

4. ročník
23.3.2020
přírodověda
učebnice str. 36 – do sešitu napiš nadpis Kvetoucí stromy a keře, dále si vypiš dle obr. 3 příklady ovocných stromů a 4 příklady dalších listnatých dřevin. Na konec opiš dole větu PAMATUJ. Nakresli si obrázek ze str.36.

4.ročník
24.3.2020
český jazyk
učebnice str. 88/3b 5 řádků – opiš a zdůvodni do školního sešitu
PS str. 8/3b

4.ročník
24.3.2020
matematika
učebnice str. 102/18,20 – vypracuj do školního sešitu

4.ročník
24.3.2020
vlastivěda
učebnice str. 9 – přečti si Královéhradecký a Pardubický kraj, do sešitu si napiš název kraje a krajské město, vypiš řeky. Vezmi si mapu a vše si na ní ukazuj. Zopakuj si orientaci na mapě, světové strany a vyhledej si na ní předešlé učivo.

4. ročník
25.3.2020
český jazyk
učebnice str. 88/3c – 5 řádků – opiš a zdůvodni do školního sešitu
PS str. 8/4,5

4.ročník
25.3.2020
matematika
učebnice str.103/22 + pod tím a,b – vypracuj do školního sešitu

4.ročník
25.3.2020
přírodověda
učebnice str. 37 – přečti a opiš si zápis do sešitu a nakresli obrázky:
Význam částí kvetoucích rostlin pro člověka
– člověk využívá pro svůj užitek rostliny kulturní (sám vypěstoval) a rostliny planě rostoucí
Rozdělení podle užitku:
a) pro výživu – kořen, list, květ a plod – mrkev, salát, květák, brokolice..
b) hospodářský – krmivo pro zvířata – jetel, jílek, vojtěška
c) průmyslový – výroba textilu – len, bavlník
d) léčivý – příprava léčivých čajů
e) okrasné – růže, tulipán, narcis
Kvetoucí rostliny – velký význam pro včelstvo – med, opylování.

4. ročník
26.3.2020
český jazyk
učebnice str.42/2 – 4 řádky – opiš a zdůvodni do školního sešitu
PS str. 9/6 + učebnice str. 89/4 (pracuj do PS)

4.ročník
26.3.2020
matematika
učebnice str. 103/27,28,29 – vypracuj do školního sešitu

4. ročník
26.3.2020
vlastivěda
učebnice str. 10 – přečti si Jihomoravský a Olomoucký kraj, do sešitu si napiš název kraje a krajské město, vypiš řeky. Vezmi si mapu a vše si na ní ukazuj. Zopakuj si orientaci na mapě, světové strany a vyhledej si na ní předešlé učivo. Přiřazuj si dvojice – kraj a krajské město – můžeš si vyrobit pexeso, až přijdeš do školy, třeba si ho zahraješ se spolužáky.

4. ročník
27.3.2020
český jazyk
učebnice str. 89/7 – opiš a zdůvodni do školního sešitu
PS str. 9/7,8

4. ročník
27.3.2020
matematika
učebnice str. 101/4 (zápis, výpočet, odpověď); 81/15 – vypracuj do školního sešitu

4. ročník
23.3. 2020
Anglický jazyk
Do slovníčku si opiš nová slovíčka (piš pouze anglicky a česky – výslovnost v závorkách ne):
SOUBOR slovicka_Unit_7
Výslovnost nacvič zde:
https://www.youtube.com/watch?v=grFdI1Cp0cg
a
https://www.youtube.com/watch?v=pfKKXibBABY
Případně můžeš využít online slovník , slovíčka si do něj zadávat a podle poslechu cvičit správnou výslovnost:
https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky
slovíčka z lekce 7 se nauč zpaměti
Pracovní sešit 35/3,4

4. ročník
25.3. 2020
Anglický jazyk
Učebnice str. 35 – prohlédni si rozvrh, do školního sešitu opiš věty 1 – 5 (doplňuj do nich názvy předmětů podle rozvrhu) .
Pracovní sešit 37/7
Opakování – cvič výslovnost, slovíčka opakuj:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/places-town
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_08/games_unit08_01?cc=cz&selLanguage=cs

4. ročník
27.3. 2020
Anglický jazyk
Do školního sešitu vypracuj tato cvičení:
SOUBOR cviceni.lekce.7
Opakování – cvič výslovnost:
https://www.youtube.com/watch?v=mHHmvKKiXjs
Zazpívej si:
https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg
https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok


aktualizace 15. 3. 2020 (16. – 20. 3. 2020)

4.ročník
16.3.2020
český jazyk
učebnice str. 85/3 – opiš a zdůvodni do školního sešitu
PS str. 6/5
brožura Procvičujeme si – str. 10

4. ročník
16.3.2020
matematika
učebnice str. 85/7 – vypracuj do šk. sešitu

4. ročník
16.3.2020
anglický jazyk
učebnice str. 34/cv. 47 – opiš a přelož do školního sešitu

4. ročník
17.3.2020
český jazyk
učebnice str. 86/5a – opiš a zdůvodni pravopis do školního sešitu
PS str. 6/6
brožura Procvičujeme si – str. 12

4. ročník
17.3.2020
matematika 80/6 – vypracuj do šk. sešitu

4. ročník
17.3.2020
vlastivěda
učebnice str. 8 – přečti si Plzeňský a Karlovarský kraj, do sešitu si napiš název kraje a krajské město, vypiš řeky. Vezmi si mapu a vše si na ní ukazuj.

4. ročník
18.3.2020
český jazyk
učebnice str. 86/5b – opiš a zdůvodni pravopis do šk. sešitu
brožura Procvičujeme si – str. 14

4. ročník
18.3.2020
matematika
učebnice str. 98/9 – vypracuj do šk. sešitu

4. ročník
18.3.2020
anglický jazyk
učebnice str. 34/48 – ke každému obrázku napiš otázku What time is it? a utvoř odpověď.

4. ročník
19.3.2020
český jazyk
učebnice str. 87 vzor Píseň + PS str. 5 – opiš – skloňuj podle učebnice str. 87 vzor píseň a mrkev do školního sešitu – sleduj pravopis – koncovky pod. jmen

4. ročník
19.3.2020
matematika
učebnice str.101/6,7 – vypracuj do školního sešitu

4. ročník
19.3.2020
vlastivěda
učebnice str. 8,9 – přečti si Ústecký a Liberecký kraj, do sešitu si napiš název kraje a krajské město, vypiš řeky. Vezmi si mapu a vše si na ní ukazuj.

4. ročník
20.3.2020
český jazyk
do školního sešitu napiš všechna vyjmenovaná slova (po B,L,M,P,S,V,Z) a slovní druhy – ke každému slovnímu druhu napiš 2 příklady

4. ročník
20.3.2020
matematika
101/8; 102/12 – 3 příklady – vypracuj do školního sešitu

4. ročník
16.3. 2020
Přírodověda
Učebnice str. 34 – pročíst, do sešitu napiš nadpis, pod to napiš jarní byliny: podběl lékařský,…. vypiš z obrázků; 3 byliny nakresli, opiš červený rámeček PAMATUJ

4. ročník
18.3. 2020
Přírodověda
Učebnice str. 35 – pročti; do sešitu napiš nadpis a opiš červený rámeček PAMATUJ; podle učebnice nakresli obrázek kvetoucí rostliny a popiš: kořen, stonek, list, květ, kalich, koruna, tyčinky, pestík

=============

12. – 13. 3. 2020

4. ročník
12. 3. 2020
český jazyk
učebnice str. 81/6 – do školního sešitu napiš 5 řádků a zdůvodni pravopis
PS – str. 5, vzor RŮŽE – vyskloňuj podle učebnice str. 84

4. ročník
12. 3. 2020
čtení
Během následujících dvou týdnů si přečti jakoukoliv knihu, na volný list papíru napiš její název a autora a stručný obsah knihy. Nakresli vhodnou ilustraci.

4. ročník
12. 3. 2020
matematika
učebnice str. 97/9,10,11 vypracovat do školního sešitu

4. ročník
12. 3. 2020
anglický jazyk
učebnice str. 32 dole – opiš do školního sešitu text z rámečku

4. ročník
13. 3. 2020
český jazyk
učebnice str. 81/6 dokončit do školního sešitu
PS – str. 6/3,4

4. ročník
13. 3. 2020
matematika
učebnice str. 87/21 vypracovat do školního sešitu

Další články - náhodný výběr

Příspěvek byl publikován v rubrice základní škola. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *