4. ročník – výuka

Postupně se zde budou objevovat další zadání pro domácí výuku a informace, jak některá vypracovaná zadání dopravit do školy. Opravené úkoly budou všem poskytovat zpětnou vazbu. Vzhledem k situaci bude vynecháno.

27. 4. začínáme s pravidelnou výukou podle rozvrhu!
Většinu informací budete dostávat na Meet-ech.
Přesto stránky i nadále pravidelně sledujte!

aktualizace 24. 5. 2020 (25. – 29. 5. 2020)

 


aktualizace 17. 5. 2020 (18. – 22. 5. 2020)

 


aktualizace 11. 5. 2020 (11. – 15. 5. 2020)

Vypracuj Formulář Přírodověda, 4. ročník, 12.5.2020

Vypracuj Formulář Vlastivěda – 4. ročník, 13. 5. 2020


aktualizace 4. 5. 2020 (4. – 7. 5. 2020) – přidána přírodověda 

Vypracuj Formulář Český jazyk – 4. ročník, 5. 5. 2020

4. ročník
5. 5. 2020
přírodověda
Zápis ke kapitole v učebnice ze str. 42:
Pes domácí
– potomek vlka
– má výborný čich a sluch
– patří mezi šelmy, je lovec
– všežravec
– bývá cvičen – pomocník člověka
Kočka domácí
– pochází z kočky divoké
– masožravá šelma, lovec
– má dobře vyvinutý sluch, zrak ( v noci)
– má hmatové vousy ( usnadňují pohyb ve tmě)
– ostré zatažitelné drápy
Pes a kočka jsou obratlovci, savci, rodí živá mláďata, těla mají pokrytá srstí.
– nakresli obr. psa a kočky


aktualizace 26. 4. 2020 (27. – 30. 4. 2020)

4. ročník
27. 4. 2020 – 30. 4. 2020
Český jazyk – pravidelná výuka (Meet)
Děti si připraví učebnici, pracovní sešit a školní sešit, psací potřeby.
Učivo – vzory podstatných jmen rodu středního a ženského.
Pracovní sešit strana 12–14.
Učebnice strana 92–94
Příště se již budeme učit podle zadání z videohodiny.
Procvičovat můžeš ještě na https://skolakov.eu/ a na
https://skolakov.eu/

4. ročník
27. 4. 2020 – 30. 4. 2020
Matematika – pravidelná výuka (Meet)
Děti s připraví učebnici, školní sešit a psací potřeby.
Učivo – Milion, početní výkony s přirozenými čísly
Učebnice str. 107–109
Příště se již budeme učit podle zadání z videohodiny.
Opakuj: formulář na opakování jednotek času, vyplň, zkontroluj a odešli. Tlačítkem skóre si zobrazíš svoje výsledky (body).
Procvičovat můžeš ještě na
https://skolakov.eu/

4.ročník
28.4.2020
Přírodověda
zápis do sešitu:
Domácí zvířata a jejich chov
– zvířata chovaná člověkem v jeho blízkosti nazýváme – DOMÁCÍ (kočka, pes, kůň)
– zvířata chovaná pro užitek – HOSPODÁŘSKÁ (slepice, ovce)
– některá domácí zvířata pro radost (křeček, morče, papoušek)
Každé zvíře potřebuje příbytek, pravidelnou péči (potravu, vodu..).
Formulář: vypracuj, zkontroluj a odešli, pak si zobraz své výsledky Přírodověda 4 – opakování


aktualizace 19. 4. 2020 (20. – 24. 4. 2020)

Videokonference Meet, středa 22. 4. 2020, v 10,30 hodin, 4. ročník, český jazyk
https://meet.google.com/jui-naid-iiz

Videokonference Meet, čtvrtek 23. 4. 2020, v 10,30 hodin, 4. ročník, matematika
https://meet.google.com/jui-naid-iiz

Videokonference Meet, čtvrtek 23.4. 2020, 9:30 hod., 4. ročník, anglický jazyk, https://meet.google.com/uki-ptha-eko

4. ročník
20. 4. 2020
Český jazyk
Vyplň si formulář na opakování učiva o významu slov, zkontroluj si ho a odešli. Tlačítkem Zobrazit skóre ukážeš svoje výsledky (body).

4. ročník
20. 4. 2020
Vlastivěda
Děkuji za vyplněné formuláře, jste moc šikovní, hlavně se každý musí podepsat, ať vím, kdo mi formulář odeslal.
Budeme pokračovat v učivu Kraje ČR
V pracovním sešitě na straně 6/2 dopiš pod mapou k číslům krajská města a vypracuj úkoly a), b), c), d), e)
Pracuj s mapou v učebnici na straně 6 a s příruční mapou.
https://skolakov.eu/vlastiveda/

4. ročník
21. 4. 2020
Matematika
Budeme zase trochu rýsovat podle návodu.
1. Narýsuj úsečku SO, která má délku 4 cm
2. Narýsuj kružnici k se středem v bodě S a poloměrem r = 2 cm
3. Dále narýsuj kružnici m se středem v bodě O a poloměrem r = 3 cm
4. Tam, kde se kružnice protnou, jsou průsečíky kružnic, označ je body M a N
Až úlohu narýsuješ, podívej se do učebnice na str. 68. Rýsoval jsi správně?

4. ročník
22. 4. 2020
Český jazyk
Videokonference Meet, v 10,30 hodin https://meet.google.com/jui-naid-iiz
Děti si připraví školní sešit, psací potřeby a učebnici

4. ročník
23. 4. 2020
Matematika
Videokonference Meet, v 10,30 hodin https://meet.google.com/jui-naid-iiz
Děti si připraví školní sešit, psací potřeby a učebnici.

4. ročník
24. 4. 2020
Český jazyk
Zopakuj si druhy slov a v pracovním sešitě na straně 12/4 si vypracuj cvičení. Pozorně si přečti zadání, podívej se video a také si trochu pohraj
https://www.youtube.com/watch?v=a8dzKZZ1c6Y
https://learningapps.org/4102143
Na konci stránky máš hádanku, vyřeš ji (má dvě řešení)

4. ročník
24. 4. 2020
Vlastivěda
Tak opět lehký formulář – kraje a krajská města, vyplň, zkontroluj a odešli.

4. ročník
21. 4. 2020
Anglický jazyk
Úkol 1: Sleduj video a nauč se nová slovíčka – hlasitě je opakuj: TV Programmes
Úkol 2: Wocabee – Vyplň písemku na slovíčka z minulého týdne a procvičuj novou slovní zásobu z balíku „What´s on TV?“

4. ročník
23. 4. 2020
Anglický jazyk
Úkol: Pracovní sešit 38/1
V 9:30 se sejdeme na videokonferenci: https://meet.google.com/uki-ptha-eko.
Připravte si pracovní sešit, psací potřeby a dvě kartičky s nápisy: Yes, I do. / No, I don´t. Prosím, buďte zase u stolu, ať se nám dobře pracuje.

4. ročník
22.4.2020
přírodověda
V učebnice na str. 40 si přečti kapitolu Stavbu těl živočichů a opiš si do sešitu zápis. Pak si procvičuj učivo na internetových odkazech.
https://learningapps.org/5902813
https://learningapps.org/6871866
https://learningapps.org/7113494
Zápis:
Vnější a vnitřní stavba těl živočichů
Vnější stavba těla živočichů je přizpůsobena životu a prostředí, ve kterém žije.
Živočichy dělíme na:
– obratlovce
– bezobratlé
Obratlovci – mají kostru a páteř složenou z obratlů. Patří sem ryby, obojživelníci, ptáci, plazi a savci.
Bezobratlí – nemají kostru – hmyz.


aktualizace 13. 4. 2020

4. ročník 15. 4. 2020 v 10 hod., videokonference
(děti si připraví pracovní sešit z českého jazyka, učebnici matematiky a psací potřeby)
https://meet.google.com/jui-naid-iiz

Ve čtvrtek 16. 4. 2020 v 10 hod. videokonference, anglický jazyk
https://meet.google.com/uki-ptha-eko

4. ročník
14. 4. 2020
Matematika
Vypracuj formulář na procvičení pamětného + – a odešli zpět

4. ročník
15. 4. 2020
Český jazyk
Procvičujeme vzory podstatných jmen rodu ženského
V pracovním sešitě strana 10/2 a 11/3 si procvičíš vzor píseň a kost
(píseň bez písně, ale pozor kost bez kosti) sleduj koncovky.
Jak na to, najdeš na krátkém videu https://www.youtube.com/watch?v=jSDdMjm3VLk&t=2s

4. ročník
16. 4. 2020
Matematika
Už jsme dlouho neprocvičovali písemné násobení dvojciferným činitelem.
V učebnici na straně 102/12 ho máme připravené. Příklady piš do sešitu.
Podívej se na video, máš tam přesný postup a chybu určitě neuděláš.
https://www.youtube.com/watch?v=9Gx0o2-2vKM

4. ročník
17. 4. 2020
Český jazyk
V pracovním sešitě na straně 11/4 – přečti si pozorně zadání a cvičení vypracuj.

4. ročník
14. 4. 2020
Anglický jazyk
Úkol 1: Pracovní sešit str. 64/1,2 – s pomocí slovníku či překladače si pročti text o Velikonocích a doplň do textu čísla obrázků.
Úkol 2: WocaBee
V balíčku, který jsme vám poslali přes obecní úřad, jste našli lísteček s přihlašovacími údaji do aplikace. WocaBee funguje jak na počítači, tak na mobilu i tabletu. Každý týden v ní najdete nový balík slovíček k opakování. Plněním úkolů sbíráte body (WocaPoints). Další týden pak bude ve WocaBee „písemka“ na slovíčka z balíku z minulého týdne. Sice nebude na známky, ale i tak se snažte dopadnout co nejlépe. Tento týden splňte do neděle 19.4. balíky „Unit 1 – revision“ a „Dny v týdnu“.
K procvičování dnů v týdnu použijte i písničku: https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs

4. ročník
16. 4. 2020
Anglický jazyk
Pracovní sešit 62, 63
VIDEOKONFERENCE: https://meet.google.com/uki-ptha-eko
Ve čtvrtek v 10:00 se sejdeme na videokonferenci. Připravte si na ni pracovní sešit a úkol z minulého týdne – tabulku o počasí. Prosím, aby děti seděly u stolu, aby mohly také psát. Těším se na viděnou.

4. ročník
17. 4. 2020
Vlastivěda
Vypracuj formulář
V pracovním sešitě na straně 6/1 si spoj názvy krajů s jejich krajskými městy.
Pomůže ti učebnice na straně 6 a příruční mapa ČR.

4. ročník
15.4.2020
přírodověda
V přiložených internetových odkazech si procvič učivo o rostlinách a živočiších. V odkazu obratlovci a bezobratlí: obratlovci – mají kostru, páteř složenou z obratlů (ryby, obojživelníci, ptáci, plazi a savci);
bezobratlí – nemají v těle kostru – hmyz.
https://learningapps.org/display?v=p8r4v5yyn19
https://learningapps.org/display?v=pseuhemwj18
https://learningapps.org/display?v=p1kgivmoc19
https://learningapps.org/6871695
https://learningapps.org/display?v=pwxcf3u4519


aktualizace 6. 4. 2020 (6. – 8. 4. 2020) – přidán a.j.

4. ročník
6. 4. 2020
Český jazyk
Zopakujeme si mluvnické kategorie u sloves (osobu, číslo a čas)
Tato slovesa si napiš pod sebe do sešitu vrátili jste se, koupila si, jdeš, obracíme se, napíšu, odcestují, nezodpověděl, naobědváme se, dostala jsem, utíkáš, obraceli jste
(vzor: vrátili jste se – 1. osoba, číslo množné, čas minulý)
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

4. ročník
6. 4. 2020
Matematika
Trojúhelníková nerovnost
Rozhodni, zda můžeš narýsovat trojúhelník, jehož strany mají délky:
5 cm, 8 cm, 6 cm
(nejprve rozhodni, zda platí trojúhelníková nerovnost – součet délek dvou stran je větší než délka strany třetí – 5 cm + 8 cm > 6cm atd.)
Trojúhelník narýsuj, vrcholy popiš A, B, C

4. ročník
7. 4. 2020
Vlastivěda
Pracovní sešit strana 4/4 (vezmi si na pomoc učebnici str. 5) a 5/5 (pomůže ti internet)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3619

4. ročník
7. 4. 2020
Anglický jazyk
Úkol 1: Na list papíru si udělej tabulku, do které si anglicky napíšeš dny v týdnu. Do tabulky zaznamenávej každý den počasí. Vzorové věty najdeš v sešitě nebo v učebnici str. 28.
Vzorová tabulka: zde
Úkol 2: Nakresli na papír obrázek svojí třídy na výletě (stačí 5 spolužáků). Ke každému napiš větu, co zrovna dělá. Např. He´s reading. She´s eating. He´s playing football. Věty najdeš v učebnici str. 24.

4. ročník
8. 4. 2020
Český jazyk
Pracovní sešit strana 10/1 – skloňuj daná podst. jména a doplň si fialovou tabulku.

4. ročník
8. 4. 2020
Matematika
Učebnice strana 101/7 – slovní úloha, vypočítej písemně pod sebe a proveď zkoušku a napiš odpověď.
Kdo nemá ještě hotovou brožuru Jak je lehké dělení, tak se do toho pustí a udělá další stranu.

4.ročník
8.4.2020
přírodověda
učebnice str. 38, 39 – vezmi si učebnici, přečti si kapitolu Živočichové na jaře a opiš si zápis do sešitu:
Živočichové na jaře
– savcům líná zimní srst
– stěhovaví ptáci se vracejí z teplých krajů
Mláďata
– u savců se rodí živá mláďata, sají mateřské mléko
– u ptáků, plazů, obojživelníků, ryb a hmyzu se líhnou z vajíček
Ptáci si staví nebo opravují hnízda, do nich pak snáší vejce. Vylíhlá mláďata zahřívají, chrání, krmí.
Ptáci v okolí lidských obydlí:
drozd, kos, jiřička, sýkora sova pálená
Ptáci ve volné přírodě:
vrána, kachna divoká, datel
Až dopíšeš zápis, podtrhni si nadpisy a nakresli 2 až 3 obrázky živočichů. Můžeš si ještě prohlédnou další živočichy a jarní byliny na internetu nebo v atlasu či encyklopedii.
Tak zase za týden, mějte se pěkně.


aktualizace 29. 3. 2020 (30. 3. – 3. 4. 2020)

4. ročník
30. 3. 2020
Český jazyk
Dneska si zopakuj pádové otázky. Do školního sešitu (nezapomeň psát datum)
vyskloňuj podstatné jméno mrkev v čísle jednotném i množném.
http://www.superskolak.cz/cesky-jazyk/padove-otazky-procvicovani/

4. ročník
30. 3. 2020
Vlastivěda
Pracovní sešit strana 4/1, 2, 3, pomůže ti učebnice na str. 4

4. ročník
31. 3. 2020
Matematika
Připomeneme si také trochu geometrii, rýsovat můžeš do školního sešitu. Nevadí, že tam jsou řádky.
Učebnice strana 35/2 – rýsuj přesně podle zadání, přečti si oranžové věty pod zadáním a zapiš vzájemnou polohu přímek m a n ( jsou rovnoběžné nebo kolmé?).
Nezapomeň, rýsujeme ostrou tužkou!

4. ročník
1. 4. 2020
Český jazyk
Tato podstatná jména si napiš do sešitu pod sebe a urči u každého rod, číslo, pád a vzor.
Na židli, po polích, na ohništi, bez chyby, před školami, pod koly, bez mrkve
(vzor: na židli – rod ženský, číslo jednotné, 6.pád, vzor růže)

4. ročník
2. 4. 2020
Matematika
Učebnice strana 101/2 – zápis, výpočet (písemně pod sebe), odpověď
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/vlakova-souprava/priklady1.htm

4. ročník
3. 4. 2020
Český jazyk
V učebnici na straně 82/9 si přečti celé cvičení. Vyber si čtyři tučně vytištěná slova (to jsou slova přejatá z jiných jazyků, ale my je běžně používáme) a do sešitu vysvětli jejich význam. Pomůže ti internet, encyklopedie ….).

4. ročník
3. 4. 2020
Matematika
Zopakuj si jednotky času – Učebnice str. 98/2 – do sešitu. Všimni si růžové tabulky v pravém horním rohu, ta ti pomůže.
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-casu

4. ročník
31.3. 2020
Anglický jazyk
Pokusíme se, abys při učení doma nejen četl a psal, ale také poslouchal a mluvil. Proto budeme postupně vytvářet online cvičení, která nám s tím pomohou. Dnes si je vyzkoušíš. Pomohou ti také s řešením úkolů v pracovním sešitě.
Opakuj slovní zásobu My town:
https://learningapps.org/9815527
Přiřazuj a hlasitě opakuj:
https://learningapps.org/display?v=pc7tztu1a20
Vylušti křížovku:
https://learningapps.org/9815920
Procvič si slovní zásobu Space school:
https://learningapps.org/6931548
Učebnice str. 36 pokus se přiřadit obrázky k větám – tady je online cvičení, které ti pomůže:
Věty poslouchej a nahlas čti.
https://learningapps.org/display?v=pyowgc24j20
Pracovní sešit 36/5 – jsou zde velmi podobné věty jako v učebnici (str.36), doplň do textu chybějící slovíčka

4. ročník
2. 4. 2020
Anglický jazyk
Procvičuj časové údaje – přiřazuj zvuk a hlasitě opakuj:
https://learningapps.org/display?v=pvdxk229c20
Přiřazuj a hlasitě opakuj:
https://learningapps.org/display?v=p4jj5svij20
Pracovní sešit 36/6 Doplň podle předchozího cvičení text o své škole a nakresli obrázky


aktualizace 26. 3. 2020 (23. – 27. 3. 2020)

4. ročník
1.4.2020
přírodověda
Opakování – odpověz na následující otázky do sešitu, pracuj s učebnicí od strany 6 po stranu 9. Zde najdeš správné odpovědi.
Otázky:
1. Do jakých základních 3 skupin dělíme živé organizmy?
2. Jaké rostliny jsou zdrojem kyslíku?
3. Vyjmenuj základní životní podmínky živých organizmů (5).
4. Jak dělíme živočichy podle potravy (3)? Uveď ke každému 3 příklady.
5. Jak nazýváme rostliny, které člověk sám vysazuje (2)? Uveď 3 příklady.
6. Kteří živočichové se vyskytují v okolí lidských obydlí? Uveď 4 – 5 příkladů.
7. Mezi tzv. KULTURNÍ ROSTLINY patří (5)?
8. Popiš jednoleté rostliny.
9. Popiš dvouleté rostliny.
10. Popiš vytrvalé rostliny.
K otázkám 8 až 10 nakresli příklad jedné rostliny.


4. ročník
23.3.2020
český jazyk
učebnice str. 88/3a 5 řádků – opiš a zdůvodni pravopis do školního sešitu
PS str. 8/3a
můžeš procvičovat na tomto odkazu „nová škola“ a na TV pořad UčíTelka každý den
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.html

4. ročník
23.3.2020
matematika
učebnice str.102/12 – zbývající 2 př., 102/13 – vypracuj do školního sešitu

4. ročník
23.3.2020
přírodověda
učebnice str. 36 – do sešitu napiš nadpis Kvetoucí stromy a keře, dále si vypiš dle obr. 3 příklady ovocných stromů a 4 příklady dalších listnatých dřevin. Na konec opiš dole větu PAMATUJ. Nakresli si obrázek ze str.36.

4.ročník
24.3.2020
český jazyk
učebnice str. 88/3b 5 řádků – opiš a zdůvodni do školního sešitu
PS str. 8/3b

4.ročník
24.3.2020
matematika
učebnice str. 102/18,20 – vypracuj do školního sešitu

4.ročník
24.3.2020
vlastivěda
učebnice str. 9 – přečti si Královéhradecký a Pardubický kraj, do sešitu si napiš název kraje a krajské město, vypiš řeky. Vezmi si mapu a vše si na ní ukazuj. Zopakuj si orientaci na mapě, světové strany a vyhledej si na ní předešlé učivo.

4. ročník
25.3.2020
český jazyk
učebnice str. 88/3c – 5 řádků – opiš a zdůvodni do školního sešitu
PS str. 8/4,5

4.ročník
25.3.2020
matematika
učebnice str.103/22 + pod tím a,b – vypracuj do školního sešitu

4.ročník
25.3.2020
přírodověda
učebnice str. 37 – přečti a opiš si zápis do sešitu a nakresli obrázky:
Význam částí kvetoucích rostlin pro člověka
– člověk využívá pro svůj užitek rostliny kulturní (sám vypěstoval) a rostliny planě rostoucí
Rozdělení podle užitku:
a) pro výživu – kořen, list, květ a plod – mrkev, salát, květák, brokolice..
b) hospodářský – krmivo pro zvířata – jetel, jílek, vojtěška
c) průmyslový – výroba textilu – len, bavlník
d) léčivý – příprava léčivých čajů
e) okrasné – růže, tulipán, narcis
Kvetoucí rostliny – velký význam pro včelstvo – med, opylování.

4. ročník
26.3.2020
český jazyk
učebnice str.42/2 – 4 řádky – opiš a zdůvodni do školního sešitu
PS str. 9/6 + učebnice str. 89/4 (pracuj do PS)

4.ročník
26.3.2020
matematika
učebnice str. 103/27,28,29 – vypracuj do školního sešitu

4. ročník
26.3.2020
vlastivěda
učebnice str. 10 – přečti si Jihomoravský a Olomoucký kraj, do sešitu si napiš název kraje a krajské město, vypiš řeky. Vezmi si mapu a vše si na ní ukazuj. Zopakuj si orientaci na mapě, světové strany a vyhledej si na ní předešlé učivo. Přiřazuj si dvojice – kraj a krajské město – můžeš si vyrobit pexeso, až přijdeš do školy, třeba si ho zahraješ se spolužáky.

4. ročník
27.3.2020
český jazyk
učebnice str. 89/7 – opiš a zdůvodni do školního sešitu
PS str. 9/7,8

4. ročník
27.3.2020
matematika
učebnice str. 101/4 (zápis, výpočet, odpověď); 81/15 – vypracuj do školního sešitu

4. ročník
23.3. 2020
Anglický jazyk
Do slovníčku si opiš nová slovíčka (piš pouze anglicky a česky – výslovnost v závorkách ne):
SOUBOR slovicka_Unit_7
Výslovnost nacvič zde:
https://www.youtube.com/watch?v=grFdI1Cp0cg
a
https://www.youtube.com/watch?v=pfKKXibBABY
Případně můžeš využít online slovník , slovíčka si do něj zadávat a podle poslechu cvičit správnou výslovnost:
https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky
slovíčka z lekce 7 se nauč zpaměti
Pracovní sešit 35/3,4

4. ročník
25.3. 2020
Anglický jazyk
Učebnice str. 35 – prohlédni si rozvrh, do školního sešitu opiš věty 1 – 5 (doplňuj do nich názvy předmětů podle rozvrhu) .
Pracovní sešit 37/7
Opakování – cvič výslovnost, slovíčka opakuj:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/places-town
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_08/games_unit08_01?cc=cz&selLanguage=cs

4. ročník
27.3. 2020
Anglický jazyk
Do školního sešitu vypracuj tato cvičení:
SOUBOR cviceni.lekce.7
Opakování – cvič výslovnost:
https://www.youtube.com/watch?v=mHHmvKKiXjs
Zazpívej si:
https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg
https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok


aktualizace 15. 3. 2020 (16. – 20. 3. 2020)

4.ročník
16.3.2020
český jazyk
učebnice str. 85/3 – opiš a zdůvodni do školního sešitu
PS str. 6/5
brožura Procvičujeme si – str. 10

4. ročník
16.3.2020
matematika
učebnice str. 85/7 – vypracuj do šk. sešitu

4. ročník
16.3.2020
anglický jazyk
učebnice str. 34/cv. 47 – opiš a přelož do školního sešitu

4. ročník
17.3.2020
český jazyk
učebnice str. 86/5a – opiš a zdůvodni pravopis do školního sešitu
PS str. 6/6
brožura Procvičujeme si – str. 12

4. ročník
17.3.2020
matematika 80/6 – vypracuj do šk. sešitu

4. ročník
17.3.2020
vlastivěda
učebnice str. 8 – přečti si Plzeňský a Karlovarský kraj, do sešitu si napiš název kraje a krajské město, vypiš řeky. Vezmi si mapu a vše si na ní ukazuj.

4. ročník
18.3.2020
český jazyk
učebnice str. 86/5b – opiš a zdůvodni pravopis do šk. sešitu
brožura Procvičujeme si – str. 14

4. ročník
18.3.2020
matematika
učebnice str. 98/9 – vypracuj do šk. sešitu

4. ročník
18.3.2020
anglický jazyk
učebnice str. 34/48 – ke každému obrázku napiš otázku What time is it? a utvoř odpověď.

4. ročník
19.3.2020
český jazyk
učebnice str. 87 vzor Píseň + PS str. 5 – opiš – skloňuj podle učebnice str. 87 vzor píseň a mrkev do školního sešitu – sleduj pravopis – koncovky pod. jmen

4. ročník
19.3.2020
matematika
učebnice str.101/6,7 – vypracuj do školního sešitu

4. ročník
19.3.2020
vlastivěda
učebnice str. 8,9 – přečti si Ústecký a Liberecký kraj, do sešitu si napiš název kraje a krajské město, vypiš řeky. Vezmi si mapu a vše si na ní ukazuj.

4. ročník
20.3.2020
český jazyk
do školního sešitu napiš všechna vyjmenovaná slova (po B,L,M,P,S,V,Z) a slovní druhy – ke každému slovnímu druhu napiš 2 příklady

4. ročník
20.3.2020
matematika
101/8; 102/12 – 3 příklady – vypracuj do školního sešitu

4. ročník
16.3. 2020
Přírodověda
Učebnice str. 34 – pročíst, do sešitu napiš nadpis, pod to napiš jarní byliny: podběl lékařský,…. vypiš z obrázků; 3 byliny nakresli, opiš červený rámeček PAMATUJ

4. ročník
18.3. 2020
Přírodověda
Učebnice str. 35 – pročti; do sešitu napiš nadpis a opiš červený rámeček PAMATUJ; podle učebnice nakresli obrázek kvetoucí rostliny a popiš: kořen, stonek, list, květ, kalich, koruna, tyčinky, pestík

=============

12. – 13. 3. 2020

4. ročník
12. 3. 2020
český jazyk
učebnice str. 81/6 – do školního sešitu napiš 5 řádků a zdůvodni pravopis
PS – str. 5, vzor RŮŽE – vyskloňuj podle učebnice str. 84

4. ročník
12. 3. 2020
čtení
Během následujících dvou týdnů si přečti jakoukoliv knihu, na volný list papíru napiš její název a autora a stručný obsah knihy. Nakresli vhodnou ilustraci.

4. ročník
12. 3. 2020
matematika
učebnice str. 97/9,10,11 vypracovat do školního sešitu

4. ročník
12. 3. 2020
anglický jazyk
učebnice str. 32 dole – opiš do školního sešitu text z rámečku

4. ročník
13. 3. 2020
český jazyk
učebnice str. 81/6 dokončit do školního sešitu
PS – str. 6/3,4

4. ročník
13. 3. 2020
matematika
učebnice str. 87/21 vypracovat do školního sešitu

Příspěvek byl publikován v rubrice základní škola. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.