školní družinazákladní škola

Keramický kroužek | Velikonoce v družině (III. 2024)

Keramický kroužek
Děti si před Velikonocemi odnesly své dokončené výrobky domů – jarní věneček, figurku a stojánek na ubrousky.

Velikonoční dílna ve školní družině
Na šedivé úterý, kdy název souvisí s úklidem prachu a vymetáním pavučin, si děti ve školní družině vyrobily velikonoční dekorace malováním vyfouknutých vajíček připevněných na špejli, dále tavením vosku – enkaustikou – a zdobením papírových ozdob.
Všem přejeme spokojené velikonoční svátky.