6. ročník – výuka

Postupně se zde budou objevovat další zadání pro domácí výuku a informace, jak některá vypracovaná zadání dopravit do školy. Opravené úkoly budou všem poskytovat zpětnou vazbu. Vzhledem k situaci bude vynecháno.

aktualizace 30. 3. 2020 (30. 3. – 3. 4. 2020)

6. ročník
30. 3. – 3. 4. 2020
český jazyk – mluvnice
vypracuj úkoly: formulář
český jazyk – sloh
pokračuj v předchozím úkolu: z dostupných zdrojů zjisti a zapiš základní informace o své obci (první zmínka, pamětihodnosti, současný počet obyvatelstva, počet domů…)

6. ročník
30. 3. 2020-3. 4. 2020
Matematika
Jdi na https://www.office.com a spusť aplikaci OneNote, ze seznamu vyber  “matematika 6”, projdi Knihovnu a Prostor pro spolupráci – “učivo 30.3.2020-3.4.2020” – zde najdeš zadané úkoly na tento týden.
Potřebuješ technickou pomoc s office.com? Napiš mail na admin@skolahobzi.eu, do předmětu uveď “Problém – Office” a ve zprávě popiš, s čím chceš poradit.
Vypracuj a odešli tento formulář: matematika, 6.ročník, 30.3.2020

6. ročník
30. 3. – 3. 4. 2020
dějepis
vypracuj úkoly: formulář

6. ročník
30. 3. – 3. 4. 2020
fyzika
Pracovní sešit str. 44/1, 2 (nápověda – https://www.youtube.com/watch?v=oo46Ow0-8qo)
Pracovní sešit 45/8

6.ročník
30. 3. 2020 – 3. 4. 2020
Přírodopis
Vypracuj referát na téma hlístice – učebnice str. 56, nemusíš se však držet jenom té, můžeš použít také Internet.

6. ročník
30. 3. 2020 – 3. 4. 2020
zeměpis
učebnice, s. 28–29 – přečíst
pracovní sešit, s. 11, cv. 1
zápisky ze souboru Z.6.7.r.svetovy.ocean_30.3.2020 si vytiskni a nalep do sešitu, pod tyto výpisky si překresli do sešitu obrázek v učebnici str. 29 – schéma oceánského dna

6. ročník
30.3.-3.4.2020
anglický jazyk
PS str. 65 cv. 1 a 3. do PS a cv. 2 do sešitu
UČ str. 50 cv. 2 text si poslechni, přelož a odpověz na otázky z cv. 3
https://www.mauthor.com/present/5850520900730880 – online učebnice
UČ str. 51 cv. 1 do sešitu
Procvičuj si slovní zásobu 3a https://quizlet.com/_88ddn6?x=1qqt&i=2lsuxw


aktualizace 26. 3. 2020 (23. – 27. 3. 2020)

VIDEOKONFERENCE 27. 3. 2020 od 10:01 hod.
připojíš se přes počítač – nemusíš nic připravovat (jen mít zprovozněné přihlášení na office.com)
připojíš se přes telefon/tablet – nainstaluj si Hangouts Meet (a mít zprovozněné přihlášení na office.com)
Začínáme s office.com – přečti a zkus splnit


6. ročník
23. – 27. 3.
český jazyk – mluvnice
učebnice, s. 79, cvičení 9 a, b, zapiš do školního sešitu
český jazyk – sloh
nakresli do sešitu na celou stránku barevnou vlajku své obce (pokud tvá obec vlastní vlajku nemá, nakresli vlajku obce, kam chodíš do školy)

6. ročník
23. 3. 2020-27. 3. 2020
Matematika
Zopakuj sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel, vypočítej příklady v přiloženém souboru: 6M_2020-3-23_desetinnacisla. Počítej do sešitu, postup bude zkontrolován, nezapomeň na zkoušku u dělení.

6. ročník
23.3.-27.3.2020
anglický jazyk
Zde je odkaz na online učebnici L2, budeme ji používat pro poslech a různá cvičení.
https://www.mauthor.com/present/5850520900730880
Online učebnice:
str. 48 cv. 3 zkontroluj si své odpovědi z předchozího úkolu
str. 49 cv. 4 poslouchej a opakuj, str. 49 cv. 5 doplň slovesa a věty napiš do sešitu
PS str. 63 a 64 (poslechová cvičení ke straně 64 najdeš opět v online učebnici)
Procvič si slovní zásobu zde: https://quizlet.com/_88dbom?x=1qqt&i=2lsuxw,
https://quizlet.com/_88dcmu?x=1qqt&i=2lsuxw
Vypracuj tento pracovní list do sešitu: 6aj26.3.2020someorany
Zapiš si do slovníčku tato slovíčka: 6aj27.3.2020slovnizasoba3a
Novou slovní zásobu si procvič zde: https://quizlet.com/_88ddn6?x=1qqt&i=2lsuxw

6. ročník
23. 3. 2020-27. 3. 2020
Přírodopis
Vypracuj referát na téma koronavirus. Viry jsme probírali v 1. pololetí, připomeň si obecnou stavbu viru. Popiš, jak vypadá tvůj den během karantény. Jaká musíme dodržovat pravidla, abychom se nenakazili? Popiš svůj den.

6. ročník
23. – 27. 3. 2020
fyzika
Rozlož si úkoly na celý týden, pracuj podle svých možností a svým tempem.
1. Hmotnost, objem, hustota – opakování
PC formulář: http://www.inf-pzc.bluefile.cz/fyzika-6-hmotnost-objem-hustota/ – vyplň a odešli
2. Čas
Učebnice: str. 64- 65 – přešti si texty, prohlédni si obrázky, snaž se o porozumění
Pracovní list: soubor 2020-03-23_F6_cas.a.jeho.mereni – můžeš vytisknout a pracovat přímo do listu (vlep do sešitu), nebo opiš do školního sešitu

6. ročník
23. – 27. 3.
dějepis
učebnice, s. 71-72 Řecko – perské války, stručné výpisky do sešitu (nejdůležitější informace jsou vytištěny tučně)
zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=EcPlPyJ_iYI

zeměpis
6. ročník
23. 3. 2020 – 27. 3. 2020
učebnice, s. 25–28 přečíst, zápis ze souboru 6-7_tvary.zem.povrchu_03-2020 si vytiskni a nalep do sešitu
pracovní sešit, s. 7 cv. 6, str. 8 cv. 1, str. 9 cv. 2 a 3, str. 10 cv. 5, 7, 10


aktualizace 19. 3. 2020 (16. – 20. 3. 2020)

Ještě několik šesťáků neposlalo praktika čj 6. ročník – napravte to!

6. ročník
19.3.2020
anglický jazyk
UČ. str. 48 přečti si článek a doplň cvičení 2 na papír (do sešitu)
PS str. 61 celá

6. ročník
20.3.2020
anglický jazyk
PS str. 62
Projdi si prezentaci: 6aj20.3.2020_someanyprezentace
Vypracuj cvičení v dokumentu: 6aj20.3.2020_someanyprocvicovani

6. ročník
18. 3. 2020
dějepis
učebnice, s. 68-69 Athény, s. 70 Sparta, stručné výpisky do sešitu (nejdůležitější informace jsou vytištěny tučně)
zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk

6. ročník
19. 3. 2020
Matematika
Učebnice str. 91-92 – cv. E – zopakuj si, poté vypracuj cvičení 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Učebnice str. 92-93 – cv. F – přečti si a přepiš do sešitu, poté vypracuj cvičení 13,14
Učebnice str. 93 – vypracuj úlohy na závěr – pokračuj i v příští hodině

6. ročník
18. 3. 2020
zeměpis
pokračuj v zadaných úkolech, prostuduj si nové učivo
zápisky ze souboru Dotvareni.zemskeho.povrchu, 6., 7. r._18.3.2020 si vytiskni a nalep do sešitu, jestliže není možnost tisku, přepiš si je do sešitu

6. ročník
18. 3. 2020
fyzika
Učebnice: str. 79 – opakování z minula (prostuduj)
Pracovní sešit: str. 50/ 5, 6 (při výpočtech používej kalkulačku a fyzikální tabulky-F10)
Učebnice: str. 80/kontrolní otázky 1, 2 – vypracuj do školního sešitu (využij kalkulačku a tabulky)

6. ročník
18. 3. 2020
Přírodopis
Věnuj se úkolu zadanému předchozí hodinu.
Pracovní list: soubor 6PR_2020-3-18_plostenciPL – vypracuj na papír – cv. 1, 2, 3, 4 – příští hodinu pokračuj v zadaném úkolu


6. ročník
16. 3. 2020
český jazyk – mluvnice
učebnice, s. 79, cvičení 8 a, b, zapiš do školního sešitu

6. ročník
17. 3. 2020
český jazyk – sloh
učebnice, s. 158–159, cvičení 12 přečíst, zapiš do sešitu ze slohu postup při přípravě jednoduchého jídla

6. ročník
16. 3. 2020
Matematika
Učebnice str. 89 – cvičení C – přepiš tabulku do sešitu, poté přečti a přepiš cvičení D, pro vysvětlení si pusť video níže na webu
Učebnice str. 90 – cv. 1, 2, 3,
Násobky a dělitelé: https://www.youtube.com/watch?v=9cObtmnhBgc

6. ročník
17. 3. 2020
Matematika
Učebnice str. 90 – cv., 4, 5
Učebnice str. 91 – cv. E – přepiš do sešitu a případně si znovu pusť video z 16. 3. 2020

6.ročník
16.3.2020
anglický jazyk
procvič si online:
http://www.jazykolog.cz/anglicke-testy/online-test/107/some-x-any
http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/rozdil-mezi-some-a-any-test-cislo-16/
PS str. 59 cv. 7 a str. 60 celá

6. ročník
16. 3. 2020
fyzika
Hustota
Učebnice: str. 74 – 78 přečti si texty, prohlédni si obrázky
PC: https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI – pracuj do školního sešitu spolu s videem
Pracovní sešit: str. 49/1, 2, 3, 4 (používej fyzikální tabulky F10)

6. ročník
16. 3. 2020
zeměpis
učebnice, str. 18–19 – přečíst, vytisknout a nalepit do sešitu zápis ze souboru zemepis_6., 7. r_16.3.2020, jestliže není možnost vytisknutí, přepsat zápis do sešitu

6. ročník
15. 3. 2020
praktika z ČJ
vypracuj úkoly na inf-pzc.bluefile.cz

=============

12. – 13. 3. 2020 

6. ročník
12. 3. 2020
český jazyk – mluvnice
učebnice, s. 78, cvičení 4b, zapiš do školního sešitu

6. ročník
12. 3. 2020
Matematika
Procvičuj násobení a dělení desetinných čísel viz. Odkazy níže
Rozlož do sešitu tato čísla na součin prvočísel: 155, 200, 99, 58, 114, 956, 875, 478, 258, 333,
Najdi do sešitu nejvyššího společného dělitele těchto čísel: D(84, 126, 147), D(155, 175, 212), D(963, 852, 753)
Násobení: https://www.umimematiku.cz/pocitani-desetinna-nasobeni-2-uroven/1517
Dělení: https://www.umimematiku.cz/pocitani-desetinna-deleni-2-uroven/1035

6. ročník
12.3.2020
anglický jazyk
– zopakovat si slovní zásobu 2D a READING (str. 75-76)
– na papír přelož tato slovíčka (bude se odevzdávat): pekařství, houba, pečený, předkrm, trvat, chutný, ohřát, srolovat, čajová lžička, čtvrtina, volba, vršek, náplň, přidat

6. ročník
12. 3. 2020
zeměpis
pracovní sešit, str. 6, cv. 1, 2
učebnice, str. 15 přečíst

6. ročník
13. 3. 2020
český jazyk – literatura
učebnice, s. 101-107, přečíst J. Foglar – Hoši od Bobří řeky, zápis do sešitu z literatury J. Foglar, s. 107 dole, odpověz písemně na otázky 1, 2, 3 (žlutý rámeček s. 107)

6. ročník
13. 3. 2020
Matematika
Procvičuj násobení a dělení desetinných čísel viz. Odkazy níže
Rozlož do sešitu tato čísla na součin prvočísel: 155, 200, 99, 58, 114, 956, 875, 478, 258, 333,
Najdi do sešitu nejvyššího společného dělitele těchto čísel: D(84, 126, 147), D(155, 175, 212), D(963, 852, 753)
Násobení: https://www.umimematiku.cz/pocitani-desetinna-nasobeni-2-uroven/1517
Dělení: https://www.umimematiku.cz/pocitani-desetinna-deleni-2-uroven/1035

6. ročník
13.3.2020
anglický jazyk
– zápis a úkoly přiloženy v dokumentu: 6aj_someany jako jako PDF
– zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=VF4O-GDIF0o

6. ročník
13. 3. 2020
přírodopis
pracovní list prvoci: soubor 6PR_prvoci – opakování – cv. 1, 2, 3, 4 – vytiskni a vypracuj nebo napiš odpovědi na papír
Zápis ploštěnci – opiš do sešitu přiložený zápis, soubor 6PR_plostenci_zapis

Příspěvek byl publikován v rubrice základní škola. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *