mateřská škola

Vůně louky | Návštěva ve škole (V. 2023)

Vůně louky
Děti se seznámily se změnami počasí a proměnou louky, stromů a keřů v různých ročních obdobích. Při vycházkách jsme pozorovali rostliny, ke kterým jsme si vždy přivoněli, a povídali, co nám vůně připomíná. Naučili jsme se básničku a prožívali jsme radost z jara i pomocí pohybových improvizací.
V prvním ročníku
Naši předškoláci v pátek navštívili své kamarády v 1. ročníku. Poslechli si, jak se děti naučily číst, zahrály si sluchovou hru „Na zvířátka“. Na závěr si děti procvičily spolu se staršími kamarády práci na interaktivní tabuli.