základní škola

Návštěva knihovny | Den matek (V. 2023)

Návštěva obecní knihovny
Žáci 2. ročníku navštívili obecní knihovnu ve Starém Hobzí. Paní knihovnice pro ně připravila pohádkový kvíz a dětem představila některé dětské knihy.

Den matek
Všechno nejlepší přejí maminkám k svátku žáci z 1., 2. a 3. ročníku!