Den matek (V. 2023)

Den matek
Svátek jsme oslavili povídáním o tom, jaká maminka je a co ráda dělá. Vytvořili jsme si pro ně malé dárečky, učili jsme se písničky a básničky, které jsme jim přednesli na odpoledni s maminkou.