Advent – druhá neděle, druhý týden

Připomínejme si své tradice, zvyky a lidové obyčeje… A chraňme je!
Nemusíme čekat na Spasitele či Slunovrat, a přece je pro nás období blížících se Vánoc něčím jedinečné… stejně jako bylo pro naše předky.
Babi, dneska děda opravoval v betlému jesličky a říkal, že ho do nich také dávali, když byl malý. To si dělal legraci, viď?
Nedělal, jesle byly taková školka pro hodně malé děti.
Jé, tak to je děda skoro jako Ježíšek!
Víš, každé dítě je jako Ježíšek.
Dneska zapálíme druhou svíčku a možná se někdo trochu poleká, že do Štědrého dne zbývá jen 15 dní, a jinému se ta doba bude zdát ještě tak dlouhá… 🙂

Svíce:
1. – proroků, 2. – betlémská, 3. – pastýřská, 4. – andělská
Barva/symbol:
1. – červená, památka proroků a předpovědi Kristova narození
2. – červená, láska a Ježíškovy jesličky
3. – růžová, radost a blížící se konec půstu
4. – červená, mír a pokoj
Neděle:
1. – železná, 2. – bronzová, 3. – stříbrná, 4. – zlatá

Povídání o adventu ZDE
V galerii připomínky obrázků, které nás v minulosti adventem provázely.