základní škola

Čeština a les v 2. a 3. ročníku | Preventivní program (XI. 2023)

V českém jazyce děti řešily rébusy vyjmenovaných slov po B.
Vyprávěli jsme si o knihách, které děti četly doma. Každý přečetl čtenářský list a úryvek ze své knihy.
Učivo o lese děti zakončily vytvořením projektu s názvem Lesohrátky.
Téma o lese prolínalo více předměty. V matematice děti utvořily skupinky a řešily zašifrované příklady. Správně vypočítané příklady jim odtajnily písmena, ze kterých složily název lesního živočicha. V českém jazyce o něm pak v encyklopedii našly pár informací, vyplňovaly pracovní listy s dalšími úkoly.
Ve skupinkách pak skládaly puzzle lesní zvěře a jejích stop.
Ve výtvarné výchově děti utvořily koláž s lesním živočichem a také kreslily pohádkové bytosti, které mohou být v lese.

Preventivní program
Děti ve 2. a 3. ročníku měly zážitkové dopoledne. V preventivním programu s názvem Jsme tým, hrály hry zaměřené na spolupráci. Hry s kladly za cíl v dětech probudit ochotu k vzájemné pomoci a empatii.

Ve čtvrtek 23.11. proběhl na naší škole preventivní program Etická výchova a třídní kolektiv. Žáci 6. a 7. ročníku si vyzkoušeli různé metody spolupráce a komunikace. Dozvěděli se základní informace, jak se správně chovat ve společnosti.