základní škola

Výuka v 6. a 7. ročníku | Chemie (XI. 2023)

Výuka v 6. a 7. ročníku
Tak například jsme mikroskopovali, zkoušeli ověřit ten známý příběh o ebonitové tyči a…, vydali jsme se na školní zahradu a také sázeli ve spolupráci s obcí stromky.
Chemie v 8. ročníku ⚗️👨‍🎤
Osmáci si vyzkoušeli, jaké to je „býti chemikem“. Čekalo na ně jejich vůbec první laboratorní cvičení, které zvládli na výbornou. Tématem byla filtrace.
V rámci další hodiny se vydali na exkurzi do čistírny odpadních vod 💦💧 ve Starém Hobzí. S činností tohoto objektu nás seznámil pan starosta Milan Čermák, kterému tímto moc děkujeme.
Chemie v 9. ročníku 🧫🧪👩‍🎤
Deváťáci si v rámci svého 1. laboratorního cvičení zopakovali učivo 8. ročníku, kdy měřili pH běžných látek. K měření používali univerzální indikátorové papírky a pro zjištění přesné hodnoty jsme využili pH senzor měřícího přístroje Pasco.
V dalším laboratorním cvičení pak dokazovali, jak různé faktory ovlivňují rychlost chemické reakce.