základní škola

Plavání | angličtina | Obec (XI. 2023)

Plavecký výcvik
Letošní lekce plavání jsou úspěšně za námi. Nejlepší plavecké vysvědčení získala třetina našich žáků. Ostatní žáci si vedli velmi dobře a v plavání se značně zlepšili.
Slovíčka hrou – aplikace WocaBee.
Žáci 4. ročníku se v této aplikaci, kde si procvičují slovíčka, umístili na 7. místě v okresním kole. Velkou pochvalu si zaslouží Kamil a Terezka, kteří procvičováním nasbírali přes 10 tisíc bodů.
Prvouka ve 2. a 3. ročníku
Děti se učily o obci, ve které žijí. Celé téma zpracovaly jako projekt, který prolínal více předměty. V prvouce si učivo zpestřily návštěvou pana starosty na obecním úřadě. Pro pana starostu měly připravené otázky o obci, k její historii nebo proč jsou ve znaku obce tři bílé růže, kolik je v obci dětí a podobně. Nejdříve se děti podívaly na prezentaci, ze které se už některé odpovědi dozvěděly. Zajímavá byla prohlídka pamětní knihy, ve které se některé našly na fotce jako malá miminka při vítání občánků. V další hodině se vydaly na vycházku po obci. Děti na plánku hledaly, kde bydlí, zakreslovaly další známá místa – hřiště, kostel, zámek, školu.
A v poslední části našeho projektu ve výtvarné výchově společně vyrobily velký plakát, který doplnily obrázky z obce.