Devítka do školy (???)

Vydáno 4.5.2020 – “odklizeno” na 12.3.2020

Podle materiálu MŠMT “OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020” mohou žáci 9. ročníků, kteří se připravují na PZ na střední školy, začít docházet do školy z důvodu společné přípravy na PZ.

aktualizace 10. 5. 2020
příprava na PZ pomocí Meet-ů
úterý: 13.00 – 13.20 (M)
úterý: 13.25 – 13.45 (ČJ)

pátek: 11.00 – 11.20 (M)
pátek: 11.25 – 11.45 (ČJ)

Příprava nebude mít podobu každodenní pravidelné docházky.
Může probíhat formou pravidelných MEETů přidaných do současného rozvrhu 1. – 9. ročníku.
Může mít podobu výuky ve škole. Nebo kombinace obojího.
Prosíme sdělte co nejdříve vyučujícím ČJ, MAT nebo třídní učitelce Vaši představu – žáci ji předají při videokonferenci daného předmětu. Děkujeme.
Stáhněte a vyplňte MŠMT požadovaný dokument Čestné prohlášení ZDE.
Pokud bude výuka probíhat ve školní budově, musí být “Prohlášení” odevzdáno do 7. 5. 2020 (před první hodinou obnovené výuky) – pošlete mailem sken nebo foto na školní mail, originál dodáte později.
Materiál MŠMT o zahájení výuky na 1. stupni a v 9. ročníku ZDE.

Výtah z materiálu MŠMT
Ředitel školy informuje zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací a dále také o termínu pro vyjádření jejich zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. Tyto informace zveřejní ředitel školy také na webových stránkách školy.

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky
na střední školy v době od 11. 5. 2020

  • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
  • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.
  • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě.
  • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
  • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
  • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.
Příspěvek byl publikován v rubrice základní škola. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *