Výsledky zápisu 2024 (dle přidělených kódů)

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce
2016/2017 a zařazení do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Staré Hobzí (3. 4. 2024)

SH-2024-01 přijat(a)
SH-2024-02 přijat(a)
SH-2024-03 přijat(a)
SH-2024-04 přijat(a)
SH-2024-05 přijat(a)
SH-2024-06 přijat(a)
SH-2024-07 přijat(a)
SH-2024-08 správní řízení
SH-2024-09 správní řízení

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Staré Hobzí 5. 4. 2024

Mgr. Jana Cvrčková
ředitelka ZŠ a MŠ Staré Hobzí

Vyvěšeno dne 5. 4. 2024
Sejmuto dne: 20. 4. 2024