základní škola

Pohádka ve 2. a 3. ročníku | První pomoc – 2. stupeň (V. 2024)

aktualizace 15. 5. 2024 – přidáno video
Pohádka ve 2. a 3. ročníku
V českém jazyce jsme četli různé pohádky, jednu pohádku jsme připravili jako divadlo pro děti z MŠ. Nejdříve jsme nakreslili hrad – kulisu pro pohádku O šípkové Růžence. Děti pohádku zahrály v mateřské škole a také v dalších třídách na prvním stupni. Hraní pohádky je bavilo, měly radost, že se pohádka všem líbila.
Ve výtvarné výchově ještě vytvořily postavičky do pohádek O Karkulce a Perníkové chaloupce. Také tyto pohádky si zahrály ve třídě jako divadlo.
V pracovních činnostech vyrobily děti obrázek pro maminky k svátku. Nejdříve kreslily na kamínky, někdo z kamínků vytvořil pěkný obrázek. Nakonec vytvořily obálky, do kterých dárečky pro maminky uložily.

První pomoc
V pátek 10. května navštívila naši školu organizace Český červený kříž z Jindřichova Hradce. Žáci se dozvěděli důležité informace o zásadách poskytnutí první pomoci, jak přistupovat k raněnému, a jak s ním komunikovat. Zopakovali si důležitá telefonní čísla složek záchranného integrovaného systému. Seznámili se s mobilní aplikací Záchranka. Ve skupinách si vyzkoušeli ošetřit různá zranění, resuscitaci, přenos raněné osoby.