základní škola

Informatika – 4. ročník | Exkurze do Třeboně – 2. stupeň (V. 2024)

Informatika ve 4. ročníku
Na konci měsíce čtvrťáci opustili kódování pomocí grafických ozokódů a vrhli se na programování v tabletu. V aplikaci Ozoblockly se stali novými programátory malých ozobotů. Práce je bavila a ozobotíci poslouchali!

Z Hobzí až na plavbu kolem Světa za 50 minut
Skupina cestovatelů ze šestého až devátého ročníku vyrazila ve středu 29. 5. na svou objevitelskou cestu do 🎣rybářské bašty jižních Čech. Prvním cílem naší výpravy byla hrobka rodu Schwarzenberků, která je umístěna v třeboňském parku. Od paní průvodkyně jsme se při prohlídce dozvěděli mnoho zajímavého. Následně jsme se přesunuli k přístavišti u pomníku Jakuba Krčína na hrázi rybníku Svět, odkud jsme nastoupili na ⛴️ loď Petr Vok. Za krásného 🔅 slunečného počasí jsme si užili dobrodružnou plavbu.
(Která dvě díla názvem příspěvku parafrázujeme? První vyšlo česky roku 1888 /1890/, druhé francouzsky 1873.)

informatika 4. roč.

exkurze Třeboň