mateřská školazákladní škola

Akce IROP | Dopravní soutěž | Sovy a dravci (V. 2024)

Akce IROP
Ve středu 15. 5. k nám do víceúčelové učebny opět zavítaly děti z okolních mateřských škol. Tentokrát na děti čekaly chemické pokusy. V hlavní roli byl mocný a zároveň i nebezpečný oheň. Dětem se moc líbil lampion štěstí, důkaz kyslíku nebo i hořící hořčíková páska. Nadšení byly také z vybuchující sopky a z tajemných obrázků a vzkazů, které jsme si na závěr i odtajnily.
(Uskutečněno v rámci operačního programu IROP)

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Ve čtvrtek 16. května se žáci zúčastnili dopravní soutěže mladých cyklistů ve Studené.
Čekaly na ně 4 disciplíny: Test z pravidel silničního provozu, 1. pomoc, jízda zručnosti a také jízda městem. V jednotlivcích za starší žáky se David umístil na 2. místě.
Gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím za účast a reprezentaci školy.

Sovy a dravci
V pondělí 20. 5. se celá naše škola i školka zúčastnila představení sokolníka z Českých Budějovic. Ukázka sov a dravců probíhala venku za školou a děti mohly vidět sovu pálenou, výra afrického, výra velkého, káně harrisovo či dokonce i orla skalního. Dozvěděli jsme se například, že sovy nejsou opravdu tak moudré, jak se o nich říká a také, že spíše syčí, než houkají. Při představení jsme si užili spoustu legrace, třeba i s Kubíkem (výr velký), který nám ukázal, jak se umí chovat v náručí jako opravdové miminko.