základní škola

Vysvědčení – 9. ročník (VI. 2023) – 2. aktualizace

Vzkaz pro 9. ročník – přečtěte si do  17. 7. 2023 zprávu v Teams (tým praktika z ČJ) nebo ve Škole OnLine

Slavnostní předávání vysvědčení devátému ročníku.
První část – příchod a předání
Druhá část – ocenění, proslovy
Třetí část – vzpomínky, proslov žáků
Čtvrtá část – předání květin, proslov třídní učitelky, odchod
(technická poznámka: původní hudební podkres byl nahrazen volně použitelnou hudbou, aby nás G. neoznačil jako porušovatele autorských práv /najít hudbu podobnou originálu se nepodařilo/)


Zapněte si HD rozlišení


Zapněte si HD rozlišení


Zapněte si HD rozlišení


Zapněte si HD rozlišení