mateřská školazákladní škola

Závěrečné vysvědčení | aktualizace: MŠ – jdeme na prázdniny (VI. 2023)

Poslední vyučovací den tohoto školního roku dostali žáci a žákyně naší školy vysvědčení. Již nějaký ten pátek se za první pololetí vydává pouze opis vysvědčen na obyčejném papíru, takže v pátek dostali všichni pěkné (nové) vysvědčení. Tedy aspoň vzhled tiskopisu byl takový… 😉
Všem přejeme krásné prázdniny, deváťákům navíc úspěšné vykročení do středního školství.
Bohužel plugin fotoalba vkládá další kód/čísla do úvodu stránky, následující aktualizace pluginu to snad opraví.

Hurá na prázdniny | Pasování na školáky
Ve středu jsme se rozloučili s dětmi před prázdninami a slavnostně jsme pasovali předškoláky na budoucí prvňáčky. Bylo to radostné a slavnostní rozloučení se všemi. Děti si poté zadováděly na skákacím hradě a nechaly si namalovat na obličej podle svého výběru.