základní škola

Vánoční besídka – 2. stupeň (XII. 2022)

WP_pruhNa poslední školní den před vánočními prázdninami připravili žáci druhého stupně besídku. Každá třída vystoupila se zábavným představením. Proběhly i soutěže, kterých se zúčastnili diváci. Nakonec žáci devátého ročníku zazpívali vánoční píseň. Prožili jsme příjemné dopoledne.