základní škola

Vánoční besídka – 2. ročník | Beseda | Tvoření (XII. 2022)

WP_pruhČtenářská beseda (2. ročník)
Děti si přinesly vyplněný čtenářský list a knihu, kterou doma přečetly. Z knihy každý přečetl krátkou ukázku, ostatní děti si prohlédly obrázky a knihy děti vzájemně zhodnotily.
Pracovní činnosti (1. – 3. ročník)
Děti kreslily na dřevěná kolečka a tvořily vánoční stromeček z vlny.
Vánoční besídka (2. ročník)
Po rozdání dárečků jsme pouštěli lodičky z ořechů, také jsme rozkrojili jablíčka a zazpívali koledy.