mateřská škola

Tři akce v MŠ (VI. 2022)

WP_pruhBeseda s vojákem
Naši MŠ navštívil profesionální voják a seznámil děti se svojí prací. Ukázal dětem základní vybavení vojáka.
Den dětí
Společně jsme oslavili den dětí. Děti si zasoutěžily, pohrály si na hřišti a dostaly sladkou odměnu.
Zvířata v ZOO
Druhý červnový týden se děti seznamovaly se zvířátky v ZOO. Povídali jsme si, odkud pochází a čím se živí.
Starší děti si vyrobily lva a mladší slona, procvičily stříhání a vymalovávání.