mateřská školaškolní družinazákladní škola

Tvoříme… a posíláme! (2021)

WP_pruh

Jaro začalo, a tak bychom se mohli vrhnout do rozvoje tvořivosti, co říkáte?
Malovat, kreslit, fotit, psát… a posílat! 🙂
Mail: tvorime@skolahobzi.cz
Do předmětu mailu napište: autorovo jméno a příjmení, ročník, název díla
poznámka: posílejte jen přes mail
⇒ aktualizace 9.4. – přidány 2 fotografie od Kamila