základní škola

Výuka – 2. a 3. ročník (I. 2024)

Z výuky ve 2. a 3. ročníku
V českém jazyce se děti ze 3. ročníku seznamují se slovními druhy. Při učivu
o podstatných jménech si ve skupinkách vyhledávaly na mapě České republiky vlastní jména řek, pohoří a měst.
Na kartičkách skládaly věty, přiřazovaly podstatná jména nebo slovesa, pracovaly s výukovým SW na pojízdném interaktivním počítači.
Ve výtvarné výchově děti rády malují barvami, tentokrát obrázky zvířat v zimě.
V prvouce se probírá lidské tělo. Děti kreslily kostru, na tabuli lidskou kostru pomocí 2D modelu složily. Také se učily s Albi tužkou a v knize o lidském těle si vyzkoušely kvízy třech obtížností. Věnovaly se i vnitřním orgánům a výživové pyramidě.