školní družinazákladní škola

Prvouka | Pracovní činnosti| Zoo ve škole| Draci v družině (XI. 2023)

Prvouka ve 2. a 3. ročníku
Děti vytvořily společný projekt o rodině. Do kreslených domečků nalepily fotku ze své rodiny.
Pracovní činnosti
Děti si vyrobily pěkné podzimní lampičky.
Zoo ve škole
V pondělí 30. 10. přijela za dětmi z 1. až 3. ročníku chovatelka ze ZOO v Hluboké nad Vltavou. Dětem přivezla představit tři zvířata. Do poslední chvíle jsme nevěděli, koho za námi přiveze, děti očekávaly třeba opici, ale paní přivezla suchozemskou želvu, která se jmenovala Žofinka, mládě krajty jménem Mireček a zástupce hmyzu, dvě pakobylky.
Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí, zvířátka si mohla hladit. Beseda byla moc pěkná.
Draci ve školní družině
Děti si ve školní družině vyrobily draky. Využily různé výtvarné techniky a nechaly volný průběh své fantazii. Každý drak si od dětí nese svůj příběh, proč je právě takový.