základní škola

Noc s Andersenem (13. 4. 2022)

WP_pruhS dětmi z 1. až 3. ročníku jsme se připojili do celorepublikového projektu Noc s Andersenem.
My jsme si však zvolili náhradní termín konání akce – 13. dubna 2022. Rozhodli jsme se tento večer věnovat výročí Josefa Lady (135 let). Děti nejdříve prošly pohádkovou stezku. Správně vyplněné úkoly odtajnily jméno Josefa Lady.
Pak jsme si na školní zahradě opékali špekáčky, byl tu také ukrytý poklad, který jsme společným úsilím nalezli.
Během stmívání jsme se přesunuli do školní družiny, kde jsme si připravili prostor na spaní.
Děti ještě luštily další tajenku, ve které vyšla postava kocoura Mikeše. Právě z knihy Kocour Mikeš byly další úkoly, které děti plnily. Například skládaly nebo kreslily obrázky a také k některým pohádkám plnily pracovní listy.
Hlavním cílem večera byla četba pohádek Josefa Lady. Ve čtení se vystřídalo více dětí.
Ráno po probuzení a po úklidu družiny si děti rozdělily poklad, ještě si připomenuly večerní četbu a pomalu byl čas chystat se na snídani do školní jídelny.
Akce se nám vydařila, děti byly spokojené.