školní družina

Dětský karneval v ŠD

WP_pruh

Ve čtvrtek 4.2. 2016 v době začátku masopustu se děti proměnily v různé pohádkové bytosti, které za zvuku hudby začaly rejdit a soutěžit v tělocvičně.
Všechny masky měly ze sebe radost a byly potěšeny odměnami.