mateřská škola

Vycházka do lesa

WP_pruh

Děti v rámci environmentální výchovy navštívily nedaleký les. Prohlédly si stromy a keře, rozlišovaly stromy listnaté a jehličnaté. Podařilo se jim také najít nějaké houby, prohlédly si mech. Volně žijících zvířátka jsme bohužel žádná neviděli, ale cestou jsme se alespoň zastavili u ohrady s koňmi.