Zkoumali jsme peří a vajíčka

WP_pruhTématem druhé laboratorní práce z přírodopisu v sedmém ročníku bylo pozorování ptačího peří a stavby vejce. Nejprve jsme se všichni pomocí preparačních nástrojů pokusili dostat pod skořápku, a to bez porušení žloutku. Pouhým okem i pod lupou jsme mohli pozorovat vše, co jsme se naučili v běžné hodině. Podařilo se nám najít i zárodečný terčík. Také jsme se prosvícením snažili poznat, zda některá z přinesených vajíček již nejsou oplozena. Porovnávali jsme i velikost různých ptačích zástupců.
Pod mikroskopem jsme si poté prohlédli prachové peří a také jsme pozorovali peří andulky a bažanta. Všechna naše pozorování jsme si zakreslili do svých laboratorních sešitů. Práce se všem líbila a budeme se těšit na další bádání, teď už z botaniky.

Celý příspěvek

Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Výuka v 1. ročníku

WP_pruhDnešní fotografie vám zprostředkují návštěvu v hodinách češtiny, prvouky, výtvarné výchovy… u prvňáčků. Snažíme se, jak nejvíc to umíme!

Domů » 1. ročník (I. 2017)

Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Šesťáci na váhách

WP_pruhV šestém ročníku proběhlo při hodině fyziky velké vážení. Hmotnost pevných i kapalných těles měřili šesťáci pomocí různých druhů vah. Při laboratorní práci žáci využili jak váhy digitální, tak i rovnoramenné váhy. Někteří si přinesli vlastní kuchyňské váhy z domova.

Celý příspěvek

Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Sportovní dopoledne na sněhu

WP_pruhDěti z 1. stupně nečekaly, jak dlouho letošní sníh vydrží, přinesly si boby, lopatky… a hurá z kopce dolů! Červené tváře a úsměv po návratu do školy dal každému odpověď, jak moc se jim to líbilo.
Aktualizace 13.1.2017: přidáno HD video

Domů » Hurá na sníh! (10.1.2017)
Zobrazit video

Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Štafeta

WP_pruhI naši chlapci fandí českému biatlonu, a tak si v hodině tělocviku zkusili, co obnáší taková biatlonová štafeta. Trať byla samozřejmě kratší a bez sněhové pokrývky, ale střílení na terč a trestným kolečkům se nevyhnuli.

Celý příspěvek

Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Besídky 1. stupně

WP_pruhS VELKOU OMLUVOU ZA ZPOŽDĚNÍ aneb To nejlepší na konec…
Poslední den před vánočními prázdninami měly všechny ročníky na prvním stupni vánoční besídy ve svých třídách.
Prvňáčci si vyrobili svícínky a rozbalili si dárečky. Druháci a třeťáci si zahráli hry s vánoční tématikou, vypravili se ke krmelci s nadílkou pro zvířátka a čtvrťáci a páťáci si připomněli vánoční tradice.

Domů » Vánoční besídky - 1. stupeň (22.12.2016)

Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Vánoční prskavky

WP_pruhTak jako vloni, tak i letos jsme s osmáky a deváťáky v posledních hodinách chemie vyráběli vánoční prskavky. Nanášení připravené hmoty na železný drátek šlo všem pěkně od ruky. Abychom při výrobě prskavek nasáli tu správnou vánoční atmosféru, poslouchali jsme koledy a nezapomněli jsme rozsvítit stromeček ve třídě. Tentokrát jsme si laborování ve vánočním stylu opravdu užili, neboť jsme vyzkoušeli i nové školní laboratorní pláště, které nás od teď budou chránit i při dalších chemických či biologických cvičeních. Posuďte sami, jak nám to jako opravdovým chemikům slušelo. 🙂

Celý příspěvek

Rubriky: základní škola | Napsat komentář