ČOV – exkurze 8. ročníku

WP_pruhDne 15. 11. se žáci 8. ročníku v rámci hodiny chemie vydali na exkurzi do čistírny odpadních vod ve Starém Hobzí. S problematikou čištění odpadních vod nebo úpravou povrchové vody na pitnou se osmáci seznámili v běžné vyučovací hodině. Své poznatky si tak mohli prakticky ověřit. S činností tohoto objektu nás seznámil pan starosta Kamil Rod, kterému tímto děkujeme.


Celý příspěvek

Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Projekt Moje rodina

WP_pruhRodina je pro děti velmi důležitá, znamená pro ně pocit lásky, bezpečí a porozumění. Prvňáci si přinesli rodinné fotografie, povídali si o členech své rodiny. Poznali, že nejvíce práce je s miminkem, namalovali všechny své blízké a pomocí skládanky objevovali činnosti, které dělají rodiče společně s dětmi. Ať je takových chvilek co nejvíce!


Celý příspěvek

Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Zvířecí návštěva v 8. ročníku

WP_pruhVe středu 8. listopadu si žáci 8. ročníku zpříjemnili výuku přírodopisu návštěvou dvou zvířecích mazlíčků, psa a kočky domácí. V několika posledních hodinách osmáci probírali šelmy, a tudíž jsme nápad Barči a Elišky, připravit si prezentaci na svého oblíbeného domácího mazlíčka s živou ukázkou, nemohli odmítnout. Učivo o šelmách jsme si tak zopakovali společně s Jackie (Džeki) a Barykem. Dozvěděli jsme se samozřejmě i mnoho nových a zajímavých informací, především z široké škály plemen psů a koček. Děkujeme děvčatům za jejich výborný a zodpovědný přístup k výuce a přejeme, ať jim nadšení pro zoologii vydrží i nadále.


Celý příspěvek

Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Co už umíme a víme z chemie?

WP_pruhOsmáci tento školní rok mají nový vyučovací předmět, a to chemii. V úvodní hodině se nejprve seznámili s laboratorním řádem a byli poučeni o bezpečnosti při práci s chemikáliemi. Naučili se pojmenovat základní chemické nádobí a pomůcky, viděli již mnoho zajímavých pokusů, prováděli různá měření, napsali si tajné vzkazy a dokonce mají za sebou svoje 1. laboratorní cvičení na téma filtrace. Už se určitě těší na další podobné cvičení, při kterém si budou opět připadat jako skuteční chemikové.
Jde jim to i v běžných hodinách chemie, kde procvičují teorii nebo např. různé výpočty. Jejich další metou jsou chemické prvky, tak jim držte palce!


Celý příspěvek

Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Beseda s myslivcem

WP_pruhV pátek nás navštívil myslivec pan Máša z Mysliveckého spolku ve Starém Hobzí. Velmi poutavě vyprávěl o lesní zvěři, kde žije a jak se máme zachovat při setkání s ní. Přinesl ukázat trofeje jelena, daňka, muflona a srnce. Děti si vyzkoušely zapískat na vábničky. Obdivovaly kly divokého prasete a prohlédly si vycpanou veverku, hranostaj a lišku. Nakonec bylo plno dotazů, které pan Máša trpělivě zodpovídal.


Celý příspěvek

Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Písmenkový den

WP_pruh

Ve středu 8. 11. se prvňáčci loučili s Živou abecedou a slavnostně přivítali Slabikář – svou první knihu. Děti si celý den hrály s písmenky. Nejprve třídily různé tvary písmen i obrázky, aby vytvořily listy k písmenům. Poznávaly písmenka po hmatu, psaly si je na záda a hrály hru: Kdo bude první na hradě. V keramické dílně si vyrobily něco na památku – přívěsek ve tvaru počátečního písmene svého jména. Největší radost měly děti z nového Slabikáře a už se těší, jak z něho budou číst.

Domů » 1. ročník - písmenka (8.11.2017)
Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Závěr plaveckého kurzu

WP_pruhVe středu 8. 11. 2017 jsme se zúčastnili již posledního plaveckého kurzu v Jihlavě. Během kurzu získaly děti mnoho plaveckých dovedností a zkušeností. Poslední den byl zahájen závody, ve kterých děti změřily síly především samy se sebou. Poté měly možnost zakoupit si přímo na bazénu pěnové suvenýry. Následně si mohly zapůjčit nejrůznější plavecké pomůcky a volně si v obou bazénech pohrát. Na konci kurzu získaly za svou snahu „Mokré vysvědčení“ a rozdávaly se i medaile.
Všem našim plavcům patří velká pochvala!


Celý příspěvek

Rubriky: základní škola | Napsat komentář