Převádíme a měříme

WP_pruhMatematika ve 4. a 5. ročníku
Převody jednotek délky, hmotnosti a objemu jsou pro žáky někdy velkým oříškem. Proto se snaží různými způsoby rozlousknout všechny nástrahy, které jim toto učivo přináší. Ve výuce tyto převody procvičují hrou, praktickými činnostmi, interaktivní výukou a vyplňováním pracovních listů.


Celý příspěvek

Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Mazlíčci

WP_pruhVe dnech 24., 25. a 31. října 2018 probíhal ve 3. ročníku anglický Projekt Pets ve výuce angličtiny. Žáci přinesli obrázky domácích mazlíčků, seznámili se s novou slovní zásobou týkající se tohoto tématu. Děti společně vytvořily krásný plakát a propojily výuku anglického jazyka s výtvarnou výchovou. Všichni se zapojili a výborně pracovali. Tento způsob výuky se žákům velmi líbil.


Celý příspěvek

Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Písmenkový den

WP_pruhDěti z první třídy prožily tři hodiny obklopené písmenky. Jako rozcvičku předváděly písmenka vlastním tělem. Pomocí her a činností hledaly tvary písmen, které k sobě patří. Na památku si vyrobily začáteční písmeno svého jména z keramiky. Také poznávaly písmena pouze hmatem. Nakonec proběhlo slavnostní předání Slabikáře. Děti se těší, jak si z něho budou číst.

Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Školní družina (X. 2018)

WP_pruhPodzim ve školní družině a výtvarném kroužku
Děti se opět sešly po prázdninách ve škole, školní družině a výtvarném kroužku, kde se snaží výtvarně vyjádřit nejbarevnější období roku. Pokud chcete vidět více, navštivte prostory naší školy, které jsou vyzdobeny pracemi vašich dětí.


Celý příspěvek

Rubriky: školní družina | Napsat komentář

Akce 9. ročníku

WP_pruhHalloween nebo Dušičkový rej?
Ve čtvrtek 25.10. se u nás ve škole pořádal pravý Dušičkový rej. Sešlo se zde mnoho čarodějnic, upírů a dalších krásných strašidel. Všichni se zaujetím plnili různé hry, soutěže a tajuplné úkoly. Pro děti z mateřské školky a žáky 1. stupně akci připravili deváťáci, kteří si zaslouží naše velké poděkování.
Zobrazit foto jako video

Rubriky: mateřská škola, základní škola | Napsat komentář

Exkurze do Jemnice

WP_pruhVe středu 31. 10. žáci osmého a devátého ročníku navštívili nedalekou Jemnici. Tam nás čekaly hned dvě exkurze. Nejprve jsme zamířili do Psychiatrické léčebny (Pateb, s.r.o.). Ujala se nás paní primářka, která nám vyprávěla o různých druzích závislostí a jejich následcích. Nejvíce nás oslovily životní zpovědi dvou pacientů léčebny, dvaadvacetiletého Tomáše a třiadvacetileté Karolíny. Jejich příběhy se nás hluboce dotkly. Poté jsme byli provedeni některými částmi léčebny. Navštívili jsme arteterapii (léčba pomocí malby), tvůrčí dílnu, či místní arboretum.
Druhou část návštěvy Jemnice představovala exkurze do Motorpalu, a.s. Vedoucí závodu, pan Šulista, nás provedl celým areálem. Navštívili jsme montážní dílnu, viděli jsme kontrolu kusů a další části strojírenské výroby. Dostali jsme i malé dárečky, za které děkujeme.


Celý příspěvek

Rubriky: základní škola | Napsat komentář

Beseda s myslivcem

WP_pruhKaždoročně před blížící se zimou zavítá do naší školy myslivec, který děti poučí, co mají zvířátkům připravit do krmelce. Letos své povídání zpestřil ukázkami zvířecích kožešin. Nakonec s ním děti vyrazily zkontrolovat krmelec a přitom pozorovaly srnky a jejich stopy.


Celý příspěvek

Rubriky: základní škola | Napsat komentář