základní škola

Výuka ve 2. a 3. roč. | Exkurze 9. roč. | Chemie 8. roč. | Florbal 1. stupeň (III. 2024)

Výuka ve 2. a 3. ročníku
Děti se navzájem seznámily s knihami, které četly doma. Přečetly zápis o knize na čtenářském listě a malý úryvek z knihy.
V českém jazyce ve skupinkách řešily zašifrované úkoly. Musely určit slovní druh, potom vyřešit matematický příklad, který jim odtajnil písmeno, postupně takto vyluštily ukryté slovo.
Ve skupinkách děti skládaly veršovanou pohádku o ježkovi, procvičovaly tak určování pádů u podstatných jmen.
V pracovních činnostech si všichni poskládali maličkou kytičku k MDŽ.
V prvouce si děti z druhého ročníku vyrobily papírové hodiny.

Exkurze do pálenice Staré Hobzí
Jak to funguje v palírně? Na tuto otázku dostali odpověď deváťáci ve středu 6. března. V rámci výuky chemie navštívili místní pálenici, aby se seznámili s jejím provozem. Pan Seidl nás provedl celým zařízením. Velmi srozumitelně nám vysvětlil a ukázal celý technologický postup výroby alkoholu a nechyběla ani praktická ukázka použití lihoměru. Dozvěděli jsme se tak spoustu nových a zajímavých informací. Moc mu touto cestou děkujeme za jeho čas a spolupráci.

Příprava oxidu měďnatého
Během posledních dvou hodin chemie se žáci 8. ročníku pustili do laborování. Tentokrát bylo naším úkolem, připravit oxid měďnatý z modré skalice a porovnat hmotnost jeho připraveného množství s teoretickým výtěžkem. Co všechno osmáci v tomto laboratorním cvičení prováděli? Míchali, zahřívali, filtrovali, promývali, sušili a vážili.

Florbal
podrobnosti budou doplněny