mateřská školazákladní škola

Akce tří školek (V. 2023)

Návštěva z MŠ na druhém stupni
Ve čtvrtek 25. května jsme uvítali děti z okolních mateřských škol ve víceúčelové učebně. Za pomoci deváťáků si každý mohl vyzkoušet fyzikální pokusy s elektrickým obvodem nebo statickým elektrickým nábojem. S využitím chromatografie vznikali krásní duhoví motýli a na závěr našeho setkání jsme odstartovali závod letu do vesmíru s raketkami, které si děti samy vyrobily. Všechny úkoly přírodovědného projektu si vyzkoušeli i žáci naší školy z prvního a druhého ročníku. Za vydatnou pomoc v průběhu celé akce děkujeme žákům devátého ročníku.
(Uskutečněno v rámci programu IROP.)