školní družina

ŠD – Dětský den (VI. 2024)

Ve středu 5. 6. 2024 jsme připravili dětem na školní zahradě různé pohybové aktivity k Mezinárodnímu dni dětí. Děti si mohly vybrat z chůze na chůdách, skákání v pytlích, slalomu s kopacím míčem, v hodu na terč, skoku do písku. Všichni se s radostí všech atrakcí účastnili, některé si několikrát zopakovaly. Odměnou jim byly sladkosti a drobné dárečky.

MDD - ŠD.
MDD - ŠD.
MDD - ŠD.