základní škola

Přírodověda 4. a 5. ročník | Soutěž v AJ | Přírodopis 6. | Geometrie 9. – aktualizace (I. 2024)

aktualizace 31.1.2024 – geometrie 9. ročník

Přírodověda – podnebné pásy
Žáci 4. a 5. ročníku se seznamovali se životem rostlin a živočichů v různých oblastech planety Země.
Poznávali také typické podnebí a počasí pro určité podnebné pásy, pestrost i strohost přírody, říkali si o životě živočichů a rostlin v různých pásech. Při tom vytvářeli plakáty se zástupci živočichů a rostlin z každé oblasti podnebného pásu.

Soutěž v AJ
Již tradičně probíhá v lednu na druhém stupni soutěž v angličtině. Soutěží se ve dvou kategoriích. V mladší kategorii měří síly šesťáci a sedmáci, ve starší potom žáci osmého a devátého ročníku. Boj o medailové příčky byl letos velmi vyrovnaný. Gratulujeme vítězům a všem žákům děkujeme za účast.

V hodinách přírodopisu se šesťáci učili o prvocích. Vytvořili si proto senný nálev, který po necelých dvou týdnech pozorovali pod mikroskopem. A bylo v něm pěkně živo. Však posuďte sami. Rej nálevníků jsme pro vás natočili.



Video nefunguje? Zkuste odkaz ZDE

Hrajeme si s tělesy
S deváťáky se snažíme v hodinách matematiky proniknout do tajů geometrie.
V současné době se zabýváme tělesy – jehlanem, kuželem, koulí.