základní škola

Druhý ročník čte, sportuje, hraje divadlo | Druhý stupeň ve světě (VI. 2023)

Beseda o knize
Děti z druhého ročníku si přinesly do školy poslední čtenářský list a knihu, kterou četly doma. Každý nám přečetl ukázku a povyprávěl, o čem kniha byla.
Čteme na školní zahradě
V pěkném teplém počasí jsme v hodině českého jazyka chodili číst na školní zahradu.
Tělesná výchova
Na louce za školou jsme provětrali velký padák, který nám ve větru krásně poletoval.
Zkoušeli jsme běhat štafetu, předávat štafetový kolík byla pro děti nová disciplína.
Také jsme házeli ringo kroužky.
Žáci 2. ročníku hrají divadlo pro MŠ
V hodinách čtení se děti z 2. třídy učily hrát maňáskové divadlo. Pro děti ze školky si připravily pohádky O Budulínkovi, O perníkové chaloupce, O veliké řepě, O kůzlátkách a Jak si pejsek a kočička pekli dort.
Hraní pohádek děti hodně bavilo, příští rok tuto tradici určitě zopakujeme.

Knihovna Matěje Mikšíka, hasičská zbrojnice
V pondělí 26. 6. vyrazili žáci druhého stupně do dačické Knihovny Matěje Mikšíčka, která na podzim oslaví 130 let od doby svého založení. Tam je čekala úniková hra, kde se snažili rozkódovat nejrůznější šifry a vyluštit zapeklité úkoly. Poté zamířili na prohlídku místní hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů. Zde se jich ujal hasič Tomáš Čurda, provedl je prostory, seznámil s vybavením a technikou. Asi největší úspěch měly prohlídka aut a hasičský útok s hadicí, kde se proudem vody zasahoval cíl. Při této aktivitě se všichni hodně nasmáli a někteří dokonce zatoužili stát se hasiči.