základní škola

Zoo | Planetárium | Pasování na čtenáře (VI. 2023)

Hurá na výlet!
Na tradiční výlet na konci školního roku jsme se vydali za zvířaty do zoologické zahrady v Jihlavě. Dětem se nejvíce líbilo v pavilonu plazů, obdivovaly velké kočky a hravé vydry. Také je zajímalo, jak vypadají kapybary. Nechyběla ani oblíbená zmrzlina a krmení koz. Počasí nám přálo, a tak se výlet vydařil.
Cesta ke hvězdám
Žáci 2. stupně se v rámci výuky o vesmíru podívali do Hvězdárny a planetária v Jindřichově Hradci. Děti z šestého a sedmého ročníku se exkurze zúčastnily v úterý 20. 6. a čekal je moderovaný program o sluneční soustavě a souhvězdích. Dozvěděly se také novinky ohledně obnoveného průzkumu Měsíce. Osmáci a deváťáci vyrazili do našeho okresního města ve čtvrtek 22. 6. Ti se v planetáriu věnovali záhadám temné hmoty a vzdálenějšímu vesmíru. Obě skupiny měly možnost vyzkoušet si sledování procesů na povrchu Slunce pomocí nejnovějších zrcadlových a čočkových dalekohledů.
Už jsme čtenáři!
V pátek 23. června byli v obecní knihovně prvňáčci pasováni na rytíře řádu čtenářského. Této milé povinnosti se zdatně ujali jejich starší spolužáci. Malí čtenáři pana krále potěšili krátkou básničkou, splnili zadaný čtenářský úkol a složili slib. Byli obdarováni zábavnou knížkou z projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáka a dalšími dárky, ze kterých měli velkou radost. A těší se, až si o prázdninách tyto knihy přečtou.