základní škola

Měříme

WP_pruhDélka, objem, hmotnost, síla…
Šesťáci ve své hodině fyziky připravili pro mladší spolužáky z 1. stupně zábavné úkoly na téma měření fyzikálních veličin. Nejdříve se děti seznámily s měřícími přístroji, poté si na jednotlivých stanovištích vyzkoušely měření různých vlastností těles. Společně strávený čas nám příjemně utekl a páťáci už nemusí mít obavy z nového předmětu, který je na 2. stupni čeká.