Rozvrh 2.st. (IV. 2020)

“ZAVŘENO” – ROZVRH – DRUHÝ STUPEŇ (IV. – VI. 2020)
verze 2 (10. 5. 2020) – přidána příprava na PZ pro 9. ročník (viz dole)
P O N D Ě L Í
1. 2. 3. (1. část) 3. (2. část)
9.00 – 9.45 10.00 – 10.45 11.00 – 11.20 11.25 – 11.45
6.roč. ČJ (MEET) MAT (MEET) PŘ.V.BLOK (MEET) INDIVIDUÁL.VZD.
Zeman Bártů Lahodná (MEET)
7.roč. MAT (MEET) ČJ (MEET) zeměpis – Čurdová
Bártů Zeman
8.roč. ČJ (MEET) MAT (MEET) PŘ.V.BLOK (MEET) PŘ.V.BLOK (MEET)
Cvrčková Jitka Michlová chemie – Bártů fyzika – Michlová
9.roč. MAT (MEET) ČJ (MEET) PŘ.V.BLOK (MEET) PŘ.V.BLOK (MEET)
Michlová Cvrčková Jitka fyzika – Michlová chemie – Bártů
Ú T E R Ý
1. 2. 3.
9.00 – 9.45 10.00 – 10.45 11.00 – 11.35
6.roč. ČJ (MEET) MAT (MEET) TŘ.HODINA (MEET)
Zeman Bártů Bártů
7.roč. MAT (MEET) ČJ (MEET) TŘ.HODINA (MEET)
Bártů Zeman Michlová
8.roč. ČJ (MEET) MAT (MEET) TŘ.HODINA (MEET)
Cvrčková Jitka Michlová Cvrčková Jitka
9.roč. MAT (MEET) ČJ (MEET) TŘ.HODINA (MEET)
Michlová Cvrčková Jitka Čurdová
S T Ř E D A
1. 2. 3. (1. část) 3. (2. část)
9.00 – 9.45 10.00 – 10.45 11.00 – 11.20 11.25 – 11.45
6.roč. ČJ (MEET) MAT (MEET) CIZ.J.BLOK
Zeman Bártů
7.roč. MAT (MEET) ČJ (MEET) AJ (MEET)
Bártů Zeman  Kolmanová
8.roč. ČJ (MEET) MAT (MEET) CIZ.J.BLOK (MEET) CIZ.J.BLOK (MEET)
Cvrčková Jitka Michlová NJ – Čurdová AJ – Kolmanová
9.roč. MAT (MEET) ČJ (MEET) CIZ.J.BLOK (MEET) CIZ.J.BLOK (MEET)
Michlová Cvrčková Jitka Bártů NJ – Čurdová
Č T V R T E K
1. 2. 3. (1. část) 3. (2. část)
9.00 – 9.45 10.00 – 10.45 11.00 – 11.20 11.25 – 11.45
6.roč. ČJ (MEET) MAT (MEET) HUM.V.BLOK (MEET) HUM.V.BLOK (MEET)
Zeman Bártů dějepis – Cvrčková RV, OV – Michlová
7.roč. MAT (MEET) ČJ (MEET) HUM.V.BLOK (MEET) HUM.V.BLOK (MEET)
Bártů Zeman RV, OV – Michlová dějepis – Cvrčková
8.roč. ČJ (MEET) MAT (MEET) HUM.V.BLOK (MEET) HUM.V.BLOK (MEET)
Cvrčková Jitka Michlová RV, OV – Čurdová dějepis – Zeman
9.roč. MAT (MEET) ČJ (MEET) HUM.V.BLOK (MEET) HUM.V.BLOK (MEET)
Michlová Cvrčková Jitka dějepis – Zeman RV, OV – Čurdová
P Á T E K
1. 2. 3.
9.00 – 9.45 10.00 – 10.45 11.00 – 11.45
6.roč. TVŮRČÍ BLOK TVŮRČÍ BLOK předmět dle požadavku V případě potřeby se uvede v rozpisu učiva
6. – 9. ročníku
na konkrétní týden
nepravidelně
8.roč. VV (MEET) HV (MEET) předmět dle požadavku
Čurdová Cvrčková Jitka nepravidelně
7.roč. TVŮRČÍ BLOK TVŮRČÍ BLOK předmět dle požadavku
nepravidelně
9.roč. HV (MEET) VV (MEET) předmět dle požadavku
Cvrčková Jitka Čurdová nepravidelně

Příprava na PZ (9. ročník)
úterý: 13.00 – 13.20 (M – MEET)
úterý: 13.25 – 13.45 (ČJ – MEET)

pátek: 11.00 – 11.20 (M – MEET)
pátek: 11.25 – 11.45 (ČJ – MEET)